Kansallisten kaupunki­puistojen tavoitteena ­tunnettuuden lisääminen

Kansalliset kaupunkipuistot ovat asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteekseen olla yhtä tunnettuja kuin kansallispuistot. Tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisten kaupunkipuistojen verkosto on nyt laatinut ensimmäistä kertaa toimintakertomuksen tehdyistä toimista ja taustoista sekä toimintasuunnitelman puistojen kehittämistyöstä. Jotta asetettuun tavoitteiseen päästään tulee kaupunkipuistojen toimijoiden eli asukkaiden, päättäjien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kaupunkien asiantuntijoiden tiivistää yhteistyötään.

Kansallisten kaupunkipuistojen tarkoituksena on edistää kestäviä arvoja, hiilineutraaliuden toteutumista ja hyvinvointia. Kansalliset kaupunkipuistot pyrkivät turvaamaan kaupungin luonnon, kulttuuriympäristön, maiseman, arkkitehtuurin ja historian ominaispiirteiden muodostamia kokonaisuuksia ja erityisiä arvoja.

Toimintakertomus ja suunnitelma ovat ladattavissa verkoston kansallisetkaupunkipuistot.fi-sivustolta.

Toimitus Author

Vastaa