Kunmingin ­kokouksesta ­suunta luontokadon ­pysäyttämiseksi

Lokakuussa 2021 Kiinan Kunmingen isännöimissä ja osittain virtuaalisesti järjestetyissä YK:n luontoneuvotteluissa allekirjoitettiin merkittävä julistus, jonka tavoitteena on saada luonto elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Julistuksen hyväksyivät kaikki 196 YK:n biodiversiteettisopimuksessa mukana olevaa maata ja EU. Yhdysvallat ei ole sopimuksen osapuoli.

Kunmingin julistuksessa todetaan, että luontokato uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa ja hyvinvointia, yhteiskuntiamme ja kulttuureitamme. Luontokato merkitsee elinympäristöjen ja lajien vähenemistä ja katoamista. Pahetessaan luontokato uhkaa monia luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita.
Neuvottelut jatkuvat tammikuussa Genevessä, jossa valmistellaan päätöksiä huhti-toukokuun osapuolikokousta varten. Toukokuussa 2022 Kunmingissa pyrkimyksenä on lyödä lukkoon konkreettiset ja numeeriset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseksi.

Toimitus Author

Vastaa