Kiinteistökaupassa kova kasvuvuosi

Maanmittauslaitos on koonnut vuoden 2021 kiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Tehtyjen kiinteistökauppojen määrä on lisääntynyt koronapandemiasta huolimatta: vuonna 2021 tehtiin 75 500 kiinteistökauppaa, mikä on 7,1 % enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2020.

Tilastojen mukaan omakotitalojen väljyys kiinnosti ostajia korona-aikana. Kauppamäärä kasvoi 8,3 % 17 800 omakotitaloon vuonna 2021. Vuonna 2020 korona kiihdytti rantamökkien kauppaa, mutta vuonna 2021 kauppa puolestaan hidastui. Rantamökkikauppojen määrä laski 9 % eli 4 800 kauppaan koko Suomen alueella. Rakentamattomien rantatonttien kauppa taas nousi 11 %:lla 1 560 kauppaan.

Kasvua oli myös metsätilakaupoissa, peltokaupoissa nähtiin puolestaan laskua. Yli 2 hehtaarin pelkkää metsää sisältäviä tilakauppoja tehtiin viime vuonna yli 9 prosenttia enemmän evuoteen 2020 verrattuna.

Kauppojen lukumäärä oli noin 5 200 kappaletta. Vuoden 2021 aikana tehtiin yli 2 hehtaarin puhtaita peltokauppoja yhteensä 740, mikä on vähän yli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten kauppoja tehtiin viime vuosien tapaan Etelä-Pohjanmaalla, yhteensä noin 130.

Kauppahinta- ja määrätiedot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Tilasto kattaa vain kiinteistöt eikä siten asunto-osakkeita tai vuokratontilla olevia omakotitaloja. Tiedot päivitetään verkkopalveluun kuukausittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Toimitus Author

Vastaa