Tutkimus: Monipaikkaisuus muuttaa alue- ja väestörakennetta

Monipaikkaisuuden käsite sisältää esimerkiksi työhön, opiskeluun, vapaa-aikaan ja perhesuhteisiin liittyviä monipaikkaisuuksia. Monipaikkaisuuden tilalliset ja ajalliset ulottuvuudet vaihtelevat, mikä voi kohdella eri alueita eri tavalla tulevaisuudessa.

Kaupunkialueilla merkittävimpiä monipaikkaisuuden muotoja ovat pendelöinti ja etätyö, maaseudulla puolestaan korostuu mm. vapaa-ajan asuminen.

Tammikuussa 2022 julkaistussa Monipaikkaisuus – nykytila, tulevaisuus ja kestävyys -raportissa kerrotaan, että mobiilidatan perusteella väestön kausivaihtelu alueiden välillä on suurta. Ennustemallien perusteella monipaikkaisuus lisääntyy varsinkin kaupunkiseuduilla mukaillen yleisiä väestöennusteita. Työhön liittyvä monipaikkaisuus lisää liikennevirtoja Etelä-Suomessa suurten kaupunkiseutujen välillä ja sisällä. Vapaa-ajan monipaikkaisuus puolestaan kasvattaa liikennevirtoja suurten kaupunkiseutujen ja mökkikuntien välillä.

Tutkimushankkeen toteuttivat yhdessä Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Toimitus Author

Vastaa