Helmi-ohjelmasta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt kunnille ja järjestöille 3,5 miljoonaa euroa tukea elinympäristöjen hoitoon ja kunnostamiseen. Kyseessä on järjestyksessään toinen Helmi-ohjelman avustushakukierros kunnille ja ensimmäinen, joka suunnattiin myös järjestöille.

Tukea myönnettiin yhteensä 60 hankkeelle. Hankkeiden on määrä toteutua vuoden 2023 loppuun mennessä. Avustuksen kohteena on mm. soiden ennallistamista, pienvesien, rantaluonnon, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostusta sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen hoitoa.

Avustuksen myöntämistä varten arvioitiin hankkeiden odotettua vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Arvioinnissa painotettiin myös hankkeen tavoitteenasettelua ja soveltuvuutta Helmi-ohjelman tavoitteisiin sekä kustannusarviota suhteessa odotettuihin tuloksiin.

Seuraava Helmi-hakukierros kunnille ja järjestöille toteutetaan syksyllä 2022.

Toimitus Author

Vastaa