IPCC: Nykyiset toimet eivät riitä rajoittamaan lämpenemistä 1,5 asteeseen

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) julkaisi huhtikuussa 2022 kolmannen osan kuudennesta arviointiraportistaan. Raportti korostaa, että maapallon ilmaston tila heikkenee nopeasti, mutta ratkaisujakin on jo olemassa.

IPCC:n tuoreimmassa raportissa todetaan, että päästövähennystoimia on kiihdytettävä jo seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta kansainväliset tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi voitaisiin saavuttaa. Kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvussa kaikilla sektoreilla. Nykyisen päästökehityksen arvioidaan johtavan noin kolmen asteen lämpenemiseen vuosisadan loppuun mennessä ilman merkittäviä päästövähennystoimia.

Raportin mukaan teknologiset ratkaisut vuoden 2019 päästöjen puolittamiseen 2030 mennessä ovat jo olemassa. Tehokkaita päästövähennyskeinoja olisivat esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö, sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Liikenteen sähköistäminen toisi puolestaan potentiaalisesti suurimmat päästövähennykset henkilöautoliikenteeseen. Tavaraliikenteeseen sekä lento- ja laivaliikenteeseen merkittävimpiä päästövähennyksiä voidaan saavuttaa biopolttoaineilla sekä vähäpäästöisillä polttoaineilla.

Toimitus Author

Vastaa