Kiinteistökauppojen määrissä ja hinnoissa laskua

Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät ajalta 1.1.–30.9.2022. Kauppamäärät ovat laskenee selvästi niin rakennetuissa kuin rakentamattomissa tonteissa sekä metsä- ja peltokaupoissa.

Epävarmuus markkinoilla sekä kotitalouksien heikentynyt luottamus omaan talouteen heijastuvat kiinteistökauppojen lukumääriin. Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan tänä vuonna lokakuun alkuun mennessä oli tehty 48 300 kiinteistökauppaa, mikä on 16 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikajaksona. Kiinteistökauppojen määrät vastaavat suunnilleen vuoden 2019 tasoa.

2022 tehtiin syyskuun loppuun mennessä 7 100 edustavaa pientalokauppaa asemakaava-alueilla: se on noin 17 % vähemmän kuin viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Mediaanihinta oli noin 182 500 €, joka on 2,5 % vähemmän kuin viime vuoden alkupuolella.

Haja-asutusalueilla lokakuun alkuun mennessä tehtiin 4 100 edustavaa pientalokauppaa, mikä on 16,5 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mediaanihinta oli noin 119 000 €, joka on 1 % vähemmän viime vuoteen verrattuna. Mediaanihinta on ollut korkeimmillaan Uudellamaalla sekä asemakaava-alueilla että haja-asutusalueilla.

Tilaston mukaan metsätila- ja peltokauppojen määrissä on ollut vertailuajankohtana laskua, mutta hinnat jatkoivat nousua.
Kauppatilasto kattaa vain kiinteistöt eli omalla tontilla olevat omakotitalokaupat eikä siten yhtiömuotoisia omistuksia eikä vuokratontilla olevia omakotitaloja.

Toimitus Author

Vastaa