Maankäyttö 120 vuotta sitten: Säästäväisyyttä ja oppiohjelman muutoksia

JÜRGEN GRÖNFORS
VUONNA 1898
  • Hugo Alvar Aalto syntyi
  • Zacharias Topelius kuoli
  • Suomen Liikemiesten
    kauppaopisto perustettiin

SUOMEN MAANMITTARI-YHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJAN vuoden 1898 numerossa
nimimerkki Krönikööri on pahasti ärsyyntynyt varamaanmittareihin kohdistuneesta
pihiydestä:

Joskus ennenkin on jo julkisuudessa huomautettu erästä epäkohtaa, joka voi yksityiselle virkamiehelle tuottaa arveluttavia rettelöitä. Tarkoitamme sitä tavatonta säästäväisyyttä, minkä uhriksi maamme varamaamittarit ovat joutuneet. Nämä ylimääräiset virkamiehet arvattavasti siitä syystä ettei valtio niille maksa mitään vakinaista palkkaa ovat jääneet osattomiksi Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokoelmasta, jota vakinaisille virkamiehille jaetaan kolmella kielellä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Vastaa