Maanjako-oikeudesta

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS
Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1900 numerossa käsiteltyjä asioita.

Maanjako-oikeusasiaa käsiteltiin maanmittariyhdistyksen kokouksessa herra I. Meurmannin laatiman lausunnon perusteella:

Tunnettu on nimittäin, että on paraillaan tekeillä uusi jakoasetus, jossa myöskin oikeudenkäyntijärjestys maanjakoasioissa lopullisesti on määrättävä, ja maamittarikunta, joka yleensä kiitettävällä tavalla on seurannut aikaansa ja ilmaissut mielipiteensä tekeillä olevista uudistuksista sen toimipiiriin kuuluvilla aloilla, on mielestäni jonkun verran syypää laiminlyöntiin siinä suhteessa, ettei se ratkaisevina aikoina jo ennakolta ole lausunut mieltään siitä mihin suuntaan uudistusten tulisi mennä, vaan ainoastaan tekee muistutuksensa jo valmiiksi saaduista ehdotuksista. Sentähden olen katsonut suotavaksi, että maamittarikunta jo tässä kokouksessa lausuisi, mihin suuntaan kokous saavutetun kokemuksen nojalla luulisi oikeudenkäyntijärjestelmän maanjako-asioissa olevan kehitettävän. Tietysti ei tällainen suurempi kokous näin monipuolisen kysymyksen suhteen saata tehdä mitään suoranaisia peruuttamattomia päätöksiä, koska kysymys on siksi laajaperäinen, ettei sitä saata kokonaisuudessaan supistaa yhteen kysymykseen ja kun kysymykseen vaikuttaa suorastaan mullistavaisesti niin moni syrjäseikka, josta ei vielä löydy mitään päätöstä eikä edes tunneta varmasti, mitenkä ajatellaan niiden tulevan päätetyiksi, sillä luonnollistahan on, että oikeudenkäyntitapa ja tuomioistuinten laatu ja kokoonpano suuresti tulevat riippumaan siitä, mitä kaikkia asioita tulee kuulumaan niiden toimialaan ja millä tavalla riitaisuudet, joita tuomioistuimen tulee ratkaista, ovat syntyneet sekä oikeuden käsittelyä varten valmistellut ja alustetut.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Vastaa