Museotoimikunta

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS

Maanmittausalan menneiden asioiden tallentaminen alkoi siitä, kun Maanmit­tauslaitos piti 300-vuotisjuhliaan v. 1933. Juhlan yhteyteen oli pystytetty näyttely, johon oli kerätty alan vanhempaa esineistöä. Esineistö varastoitiin ja sittemmin Geodeettien kerho jatkoi Olavi Siikaniemen johdolla aineiston keräilyä. Keräilyn tulokset tallennettiin odottamaan parempia aikoja.

Aikaa kului, kunnes Helsingin kaupunki luovutti 1960-luvun lopulla kaupungin vanhan vesilaitoksen rakennukset Tekniikan Museon käyttöön. Tekniikan Museota hallinnoi Tekniikan Museon Säätiö, jonka kanssa Maanmittausinsinöörien liitto (MIL) teki 11.1.1972 sopimuksen, jonka mukaan kertynyt aineisto luovutettiin Tekniikan Museolle näytteille ja varastoitavaksi.
Joitakin vuosia aikaisemmin oli perustettu 15-jäseninen museotoimikunta ja sille 6-jäseninen työvaliokunta. Museotoimikunta muodostui maanmittausalan järjestöjen edustajista. Toimikunta toimii edelleen, mutta järjestöjen edustajuus on aikojen kuluessa supistunut ja jaosto on nykyisin ns. talkooryhmä, joka kokoontuu keväällä ja syksyllä tiistaiaamupäivisin museolla hoitamaan erilaisia tallennus- ja keräilytehtäviä. Toimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, laatimaan toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Vastaa