Opiskelijana FIG:n kongressissa

TEKSTI: ANTON LEHTINEN-ORRE
FIG:n kongressi 2022 järjestettiin syyskuussa Varsovassa, Puolassa. Metropoliasta kongressiin osallistui 7 ammattikorkeakouluopiskelijaa eri vuosikursseilta. Metropolia oli mukana opiskelijoiden matkajärjestelyissä ja osittain myös reissun kustannuksissa.

Kongressissa oli tarjolla useita mielenkiintoisia luentoja, paljon esittäjiä ja uutta teknologiaa. Ensimmäisen päivän luentotilaisuus käsitteli uusien maanmittareiden tulevaisuutta työelämässä ja sitä miten työnkuvat tulevat muuttumaan ajan saatossa. Tässä tilaisuudessa päästiin myös tutustumaan hieman muiden maiden maanmittareihin ja opiskelijoihin. Päädyin vahingossa eräälle luennolle, jossa olikin suomalainen esiintyjä. Luento koski Terrasolidin ohjelmistoa ja siihen tulevia uusia ominaisuuksia.

Tutustuimme ihmisiin ympäri maailmaa. Itse tutustuin ensin kolmeen sveitsiläiseen maanmittaajaan, joista kaksi oli jo valmistunut ja yksi opiskeli vielä yliopistossa. Eniten uusista tuttavuuksista jäi mieleen Arwin Itävallasta ja Jakub Puolasta, heidän kanssaan vietimme paljon aikaa. Jakub oli hieman tutustunut suomalaiseen kulttuuriin, sillä hän oli opiskellut monta vuotta Ruotsissa ja tällöin törmännyt myös suomalaisiin. Arwin oli mukava ja mielenkiintoinen henkilö: hän ei käytä ollenkaan uusia teknologiatuotteita kuten älypuhelimia, mutta on silti varsin taitava tekemään erilaisia mittauksia käyttäen drone-teknologiaa.

Pidin erityisen paljon konferenssialueen messutilasta, joka oli täynnä erilaisten yritysten kojuja. Kojut esittelivät laajalti uusia, markkinoille tulevia laitteita.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa