YODA fokusoi osallistavaa suunnittelua olennaiseen

MIKKO KURTTILA JA ANNE TOLVANEN

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty YODA-­työkalu ­tukemaan osallistavaa ­suunnittelua ja monitavoitteista päätöksentekoa. Erityisen hyvin se sopii erilaisiin maankäytön ­suunnittelun tilanteisiin.

Työkalun avulla kootaan yhteen eri toimijoiden näkemykset tarkasteltavana olevien vaihtoehtojen suhteen. Tätä kautta YODA auttaa löytämään parhaan kompromissiratkaisun monimutkaisissa valintatilanteissa, kun osallistujien näkemykset ja eri tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa.

Maankäytön suunnittelu on monitavoitteista ja sen seuraukset koskevat monia

Maankäyttöä suunnitellaan erilaisissa tilanteissa ja asiayhteyksissä. Osa suunnittelusta on harvemmin toistuvia ja maankäyttöä pitkällä tähtäimellä määrittäviä prosesseja, kuten esimerkiksi kaavoitus. Osa tapahtuu osana organisaatioiden vuotuista toimintaa ja on luonteeltaan operatiivista suunnittelua, esimerkiksi hakkuu- ja metsänhoitotöiden vuotuinen kohdentaminen. Viranomaisten lisäksi myös maanomistajat tarvitsevat ja toteuttavat maankäytön suunnittelua. Esimerkiksi metsänomistajille tarjotaan metsäsuunnittelupalveluita, joiden lopputuloksena esitetään suosituksia heidän metsiensä käytöstä. Yhteistä maankäytön suunnittelun prosesseille on se, että päätöksillä on alueiden käyttäjille pitkäaikaisia vaikutuksia. Vaikutukset voivat myös olla erilaisia eri käyttäjille. Siksi suunnittelutilanteissa asioita on tarkasteltava monien tavoitteiden ja erilaisten käyttäjien näkökulmasta.

Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen on joissakin suunnittelutilanteissa pakollista ja osassa vapaaehtoista. Vaikka osallistaminen voi olla työlästä, on varsin todennäköistä, että se parantaa suunnitelman käytäntöön viennin edellytyksiä. Keskustelu vaihtoehdoista ja päätöksenteon perusteiden esille tuominen lisäävät suunnitelman läpinäkyvyyttä, jonka toivotaan rohkaisevan asialliseen keskusteluun sen toteuttamisen hyödyistä ja haitoista. Mikäli osallistavan suunnittelun tavoitteita ja osallistettavien vaikutusmahdollisia ei määritellä prosessia suunniteltaessa tai mikäli osallistuvilla tahoilla on näistä epäselvyyttä, keskustelu voi ajautua sivuraiteille. Osallistamisprosessin tavoitteiden hahmottaminen, prosessin vaiheiden suunnittelu ja erilaisten osallistamismenetelmien hyödyntäminen (esim. http://copack.oamk.fi) luovat edellytyksiä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa