Maan muutos, ilmastonmuutos

TEKSTI: SUSANNA KARI
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi uusimman raporttinsa elokuun alussa Genevessä. Raportti käsittelee aihetta, joka usein jää muun muassa fossiilisten polttoaineiden varjoon ilmastoasioista keskusteltaessa – maankäytön ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä.

Viimeisen parin kuukauden aikana hiilipäästöistä on puhuttu jälleen korostetusti, kun tuhatsivuinen Climate Change and Land -ilmastoraportti julkaistiin elokuussa. Raportti on tähän asti laajin julkaistu katsaus sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin maa-alueilla että siihen, miten ihmisen tapa käyttää maata vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Varsinaisen raportin lisäksi julkaistiin tiivistetympi paketti erityisesti poliittisia päätöksentekijöitä ajatellen.

Raportin julkaisija Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli eli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ei tee poliittisia toimenpide-ehdotuksia: sen tehtävänä on arvioida poikkitieteellisesti ilmastotieteen tutkimuksia ja tutkimustuloksia ja esittää ne sitten ymmärrettävässä muodossa päätöksentekijöiden tueksi. Paneeli ei tee siis myöskään itse tieteellistä tutkimusta. Nyt julkaistun maankäyttöraportin taustatyön ovat tehneet yli sata eri tieteenaloista ja kansalaisuuksista koostuvaa huippututkijaa, jotka ovat käyneet läpi tuhansia sosioekonomisia, teknisiä ja luonnontieteellisiä tutkimuksia. Raportin laatimiseen ei ole osallistunut tällä kertaa suomalaisia tutkijoita.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Susanna Kari Author

Vastaa