Aurinkoenergian hyödyntämisen reunaehtoja

TEKSTI: MARKKU TAHKOKORPI
Aurinkoenergian hyödyntäminen on lisääntynyt ­maailmanlaajuisesti viime vuosina. Tämä on johtunut ensisijaisesti aurinkosähkön kustannustason ­laskusta, jonka ansiosta aurinkosähkö on jo monin paikoin halvin uusi sähkön tuotantomuoto. Viimeisimmät huutokauppahinnat laitosmittakaavan aurinko­sähkövoimaloille ovat jo olleet alle 2 eurosenttiä/kWh. Aurinkolämmössä ei ole nähty vastaavaa kehitystä, sillä suhteellinen kasvu on ollut pienempää korkeamman lähtötason takia. Kustannusten lasku on ­kuitenkin havaittavissa myös aurinkolämpöratkaisuissa. Ilmaston­muutoksen hillintä on lisännyt motivaatiota myös aurinkolämmön kasvavalle hyödyntämiselle.

Aurinkoenergian hyödyntämisen reunaehtoja

Aurinkoenergian hyödyntäminen on lisääntynyt maailmanlaajuisesti viime vuosina. Tämä on johtunut ensisijaisesti aurinkosähkön kustannustason laskusta, jonka ansiosta aurinkosähkö on jo monin paikoin halvin uusi sähkön tuotantomuoto. Viimeisimmät huutokauppahinnat laitosmittakaavan aurinkosähkövoimaloille ovat jo olleet alle 2 eurosenttiä/kWh. Aurinkolämmössä ei ole nähty vastaavaa kehitystä, sillä suhteellinen kasvu on ollut pienempää korkeamman lähtötason takia. Kustannusten lasku on kuitenkin havaittavissa myös aurinkolämpöratkaisuissa. Ilmastonmuutoksen hillintä on lisännyt motivaatiota myös aurinkolämmön kasvavalle hyödyntämiselle.

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää eri tavoin. Passiivista aurinkolämmön hyödyntämistä on harrastettu jo todistettavasti tuhansia vuosia, ja harrastetaan edelleen. Tämähän tapahtuu esimerkiksi suunnittelemalla rakennuksiin suuremmat ikkunapinnat etelän puolelle ja pienemmät pohjoiseen.

Aktiivinen aurinkolämmön hyödyntäminen alkoi 1700-luvulla ja 1800-luvun lopulla esimerkiksi Kaliforniassa lämpimän käyttöveden tuottaminen aurinkolämmöllä oli hyvin yleistä, mutta sitten Kaliforniasta löydettiin öljyä. Nykyisin aurinkolämpöä hyödynnetään laajalti Kiinassa ja esimerkiksi Välimeren maissa.

Yleistä aurinkoenergian hyödyntämisestä

Aktiivinen aurinkolämpöjärjestelmä koostuu keräimistä, lämmönsiirtojärjestelmästä ja varaajasta, josta lämpöenergia otetaan hyötykäyttöön. Koska varaajaan mahtuu päivän-parin lämpimän käyttöveden kulutusta vastaava energiamäärä, voidaan aurinkolämpöjärjestelmä yleensä mitoittaa kesän aikaisen lämpimän käyttöveden kulutuksen mukaisesti.
Aurinkosähköjärjestelmä puolestaan koostuu aurinkopaneelistosta ja kaapeloinnista sekä invertteristä, joka muuttaa aurinkopaneeleilta tulevan tasavirran verkkoon sopivaksi vaihtovirraksi. A

urinkosähköjärjestelmä pyritään yleensä Suomessa mitoittamaan siten, että mahdollisimman suuri osa tuotetusta sähköstä kuluisi omaan käyttöön. Esimerkiksi kauppakeskuksissa tämä onnistuu yleensä sataprosenttisesti, sillä niissä on paljon kulutusta päiväsaikaan myös kesällä, jolloin aurinkosähköä tulee hyvin. Siitä huolimatta aurinkosähkön osuus jää yleensä 10-20 % kohteen vuotuisesta sähkön kulutuksesta. Omakotitalossa tilanne on huomattavasti haastavampi, sillä harvassa omakotitalossa on merkittävää sähkön kulutusta kesäpäivinä. Mitoitusperiaate johtuu siitä, että korvattaessa ostosähköä itse tuotetulla aurinkosähköllä, on ostosähkön hinnassa mukana energian hinta, siirto ja verot, kun taas verkkoon myytäessä aurinkosähköstä saadaan vain energian hinta, joka on vain noin kolmasosa kokonaishinnasta.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa