Kenelle kuuluu julkisten investointien tuoma maan arvonnousu?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN

Kiinteän omaisuuden lunastaminen tai lunastustarve ei ole tämän ajan uusi tarve. Lainsäädännössä kiinteän omaisuuden lunastaminen on ratkaistu vuoden 1898 Laissa kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen (PIL), jota uudistettiin ja täydennettiin ns. maapakettilakien säätämisellä 1970 luvulla. Paketti käsitti lunastuslainsäädännön uudistamisen lisäksi säädökset kunnan etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa sekä Rakennuslain lunastussäännösten muuttamisesta. Uudistamisen perusteluina oli hidas, kallis ja monimutkainen lunastusprosessi. Lunastaminen on lainsäädännössä perustunut yleisen tarpeen vaatimukseen ja täyden korvauksen periaatteeseen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:
[

 

Toimitus Author

Vastaa