Pienet toimitilat sijoituskohteena

TEKSTI: JAAKKO LEINONEN
Pienet toimitilat sijoituskohteena ovat viime vuosina yleistyneet ja tarjoavat sijoittajalle uuden mahdollisuuden riskin hajauttamiseen.

Karkeasti jaoteltuna kiinteistöt voidaan luokitella toisaalta asuntoihin, toisaalta yritysten ja julkisen sektorin käytössä oleviin erilaisiin toimitiloihin.
Perinteisesti suora kiinteistösijoitus tarkoittaa suoraan omistettua kiinteistöä ja sillä olevia rakennuksia tai asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön kautta omistettuja kiinteistöjä. Tässä määritelmässä pieni toimitila on suora kiinteistösijoitus.
Juridinen hallintamuoto pieniin toimitiloihin on yleensä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jossa yhtiöjärjestys määrää miten, jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallinta huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. (ww.prh.fi, 3.5.2020)

Sijoitus

Sijoitus on määritelmän mukaan uhrauksen tekemistä nykyhetkessä tulevaisuudessa odotettavia hyötyjä vastaan ja edelleen tulevaisuuden hyötyä se voi tuottaa 1) tuottamalla kassavirtaa, 2) tuottamalla pääoman kasvua tai 3 tuottamalla henkistä, ei mitattavissa olevaa tuloa. Sijoituksen kokonaistuotto määräytyy näin ollen kassavirran, pääomakasvun ja henkisen tulon yhtälönä (Olkkonen, Kaleva ja Land, Toimitilasijoittaminen, 1997, 12)
Toimitiloja voidaan yleisesti jaotella edelleen liiketiloihin, toimistotiloihin ja tuotantotiloihin. Pienten toimitilojen käyttötarkoitus on useimmiten asemakaavassa teollisuus- tai varastorakennusten korttelialueella.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa