Maankäyttö 120 vuotta sitten: Ruotsin maanmittarit

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS
Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1900 numerossa käsiteltyjä asioita. Aikakauskirjan päätoimittaja Otto Savander raportoi Ruotsin maanmittareiden yleisestä kokouksesta:

”Vaikka maanmittauslaitoksen kehitys meillä, maamme tultua Ruotsista erotetuksi, onkin käynyt omaa suuntaansa, niin on meillä tätä alaa koskevalla lainsäädännöllä vielä niin paljon yhtäläisyyttä ruotsalaisen lainsäädännön kanssa, että lienee opettavaa tehdä selkoa tärkeimmistä niistä kysymyksistä mitkä siellä viime aikoina ovat olleet päiväjärjestyksessä. Että Ruotsissakin, huolimatta siitä verrattain epäedullisesta taloudellisesta asemasta, missä maamittarit siellä ylipäänsä työskentelevät, pysyy vireillä yhteishenki ja harrastus yhteisten asioitten käsittelemiseen, niin hyvin sellaisten, jotka koskevat maamittarien toiminta-alaa kuin sellaistenkin, joilla tarkoitetaan maamittarikunnan edistystä, käy selväksi äskettäin painosta ilmestyneestä Tukholmassa 9. 10. ja 11. Huhtik. 1900 pidetyn yleisen maamittarikokouksen pöytäkirjasta.”

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa