Lohkotilan osuus yhteisiin maihin ja kirjallisuutta

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS
Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.

Uudenmaan läänin maamittarien iltamassa 21. viime Maaliskuuta keskusteltiin siitä, että onko tiluslohkomisen kautta syntyneillä lohkotiloilla osaa yhteisiin maihin.

Alustaja, varamaamittari N. Järnefelt, katsoi luonnolliseksi, että lohkotilaa, joka kaikissa muissa suhteissa, kuten verojen vähenemisessä ja lisäämisessä, on samain lakien alainen kuin muut manttaaliin pannut tilat jakokunnassa, on myöskin yhteisten maitten jaossa pidettävä muitten tilain veroisena ja siis saapa osansa yhteisestä. Tukea tälle mielipiteelle antaa 1895 vuoden maanositusasetuksen 11 §, jonka sananmuodostuksesta käy selville, että lohkotilalla on osuus yhteiseen kalaveteen, mainitussa lain kohdassa kun sanotaan, että palstatilalla (jonka vastakohtana tässä on pidettävä muullaiset osittamisien kautta syntyvät tilat) ei ilman erityistä välipuhetta ole osaa kalaveteen eikä vesijaksoon. Jos lohkotilalla ei ole katsottava olevan osaa johtokunnan yhteisiin tiluksiin, on manttaalia lohkotilalle määrättäessä aina yhteiset maat otettavat huomioon, josta taas seuraa, ettei tiluslohkomista. siinä tapauksessa että jakokunnassa löytyy yhteisiä maita, laisinkaan voisi toimittaa, ellei isojako lahkokunnassa ole täydennetty tahi jaonjärjestelyä siellä toimitettu. Vastoin alustajan mielipidettä tahtoi enemmistö läsnäolijoita pääpainon pantavaksi sille seikalle, että lohkomistoimituksessa tarkalleen määrätty maa-alue erotetaan itsekannattavaksi tilaksi ja ettei lohkotilan omistajalla siis ole oikeutta mihinkään tiluksiin tämän määräalan ulkopuolella, jollei kauppaa tehdessä ole toisin sovittu. Manttaalin lohkotilalle määrätessä on myöskin jakokunnassa löytyvät yhteiset maat ja muut erotetut etuudet otettavat huomioon, ja jos yhteisiä maita on niin paljon, että ne huomattavasti vaikuttavat manttaaliin, ei lohkomista voi toimittaa, ennenkuin isojako on täydennetty ja yhteiset maat jaettu. Mitä yhteiseen kalaveteen tulee, ei siinä katsottu olevan noudatettava samaa sääntöä kuin yhteisten maitten suhteen, vaan oli lohkotilalla oleva osansa niihin, jollei kauppakirjassa oltu toisin määrätty.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa