Aalto-yliopiston kandidaattikoulutus uudistuu

TEKSTI: PETRI RÖNNHOLM, HEIDI FALKENBACH, ET AL.
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka saavat näkyvyyttä.

Insinööritieteiden korkeakoulu, jossa kiinteistötalouden ja geoinformatiikan diplomi-insinöörikoulutus järjestetään, päätti keväällä aloittaa kandidaattivaiheen opintorakenteen uudistuksen valmistelun perustuen Opetuksen ja oppimisen arvioinnissa (TEE2020) saatuun palautteeseen. Palautteessa kiinnitettiin huomiota siihen, että voimassa olevassa rakenteessa opintopolut maisteriopintoihin eivät ole olleet selkeitä potentiaalisille opiskelijoille. Ongelma on ollut erityisen selkeä sekä kiinteistötalouden että geoinformatiikan aloilla, joiden kandidaattikoulutus on perustunut “Rakennettu ympäristö”- ja “Energia- ja ympäristötekniikka” -nimisiin hakukohteisiin.

Kandiohjelman uudistustyöryhmä aloitti työnsä keväällä ja nyt on päästy siihen vaiheeseen, että esitykset ovat valmiita ja hyväksytty kaikissa toimielimissä. Uudistuksen seurauksena on tulossa uusi kandidaatin tutkinnon pääaine nimellä “Kiinteistötalous ja geoinformatiikka” omalla sisäänotollaan. Opiskelijat voivat hakea tähän sisäänottoon jo seuraavalla hakukierroksella (16.3.–30.3.2022) ja koulutus alkaa syksyllä 2022.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa