Tietomallinnuksen tulevaisuus teknologian kautta

TEKSTI: AINO KEITAANNIEMI
Teknologiayritykset kehittävät kiihtyvällä tahdilla uusia ja työtä helpottavia laitteita tietomallinnukseen. Yksi teknologia auttaa tietyssä tehtävässä ja toinen toisessa. Onko tulevaisuudessa vain yksi järjestelmä, joka toteuttaa kaiken puolestamme? Tätä pohdimme Geotrim Oy:n asiantuntijoiden voimin.

Mitä on tietomallinnus?
Tietomallinnus kuvaa laajaa kokonaisuutta yhden mallin kautta.
Sen luomiseksi tarvitaan yhteisiä käytäntöjä, prosesseja ja teknologioita.
Tietomallin tarkoituksena on yhdistää mallinnetun
kohteen kaikki tiedot yhteen digitaaliseen malliin, joka on
pääsääntöisesti kolmiulotteinen, mutta josta voidaan luoda
pienempiä kaksiulotteisia malleja. Koska tietomalli sisältää tiedon
kaikista kohteen osista, voidaan sitä käyttää ja ylläpitää koko
kohteen elinkaaren ajan, suunnittelusta toteutukseen, edelleen
ylläpitoon ja aina purkamiseen asti.

Mitä erilaisia tietomalleja on olemassa?
Käytössämme voi olla erilaisia tietomalleja, kuten rakennuksen
tietomalli, inframalli, kaupunkimalli tai aluemalli. Rakennuksen
tietomalli kuvaa koko rakennuksen elinkaaren ajan siihen
liittyvät tiedot ja niiden suhteen toisiinsa. Inframallit kuvaavat
vastaavasti infran elinkaaritiedon. Näitä malleja voidaan käyttää
myös koneohjausaineistona. Kaupunkimallit kuvaavat usein
koko kaupungin kolmiulotteisesti. “Toisinaan nämä mallit ovat
vain geometrian sisältäviä, mutta toisissa on myös muuta tietoa
yhdistetty eli ne sisältävät semanttisen tiedon. Tietomallit sisäl-

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa