Kuka ottaisi hoitaakseen vähähiilisen kiinteistönpidon?

TEKSTI: ARI LAITALA
Kiinteistönpito on ­kiinteistön asianmukaisesta ­kunnosta ja käytettävyydestä ­huolehtimista. Vähitellen sen pitäisi tapahtua ­hiilineutraalisti, kuten kaiken muunkin. Miten ja miksi se voisi tapahtua?

Kiinteistönpidon keskiössä on perinteisesti ollut rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien ylläpito siten, että kiinteistö tarjoaa käyttäjilleen terveen ja turvallisen toimintaympäristön. Kiinteistönpitoon luetaan usein mukaan myös korjausrakentaminen ja lakisääteisistä tehtävistä – kuten jätehuollosta – huolehtiminen. Kiinteistönpitoa on myös em. toimenpiteisiin liittyvä taloudellinen ja juridinen hallinnointi.

Kiinteistönpito on läheistä sukua kiinteistöjohtamiselle, jossa asioita katsotaan kuitenkin vielä laajemmasta perspektiivistä. Kiinteistöliiketoimintakin on käsitteellisesti lähellä kiinteistönpitoa. Erona kiinteistönpitoon on lähinnä se, että kiinteistöliiketoiminnassa lähtökohtana on taloudellisen voiton maksimointi. Kiinteistönpidon fokuksessa on pikemminkin tavoiteltavien suoritteiden maksimointi annetussa budjettiraamissa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Ari Laitala Author

Vastaa