Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen

TEKSTI: PAAVO HÄIKIÖ
Tulevaisuudessa huoneistotietojärjestelmän tietosisältöä on tarkoitus kasvattaa. Jatkokehittämisessä keskitytään taloyhtiöiden hallinnollisen tiedon saatavuuden parantamiseen. Hankkeessa laaditaan yhteiset määrittelyt sekä rajapinnat taloyhtiöiden tiedoille, joita nyt jaellaan pääsääntöisesti isännöitsijäntodistuksella eri käyttötarkoituksiin.

Muutoksella tieto tuodaan saataville koneluettavassa muodossa, jolloin sitä voidaan liikutella tehokkaasti eri tietojärjestelmien välillä. Nyt tieto ei siirry yleensä ilman käsin tapahtuvaa ylläpitoa, jossa isännöitsijäntodistuksella annettua tietoa siirretään käsin asiakasjärjestelmiin.

Muutoksella tuetaan erityisesti kiinteistövälitystä, luotonantoa, taloyhtiöiden omaa hallintoa sekä osakkaiden tietotarpeita. Lisäksi näkyväksi tuotava tieto oletettavasti synnyttää aivan uudenlaista palveluliiketoimintaa. Lopulta muutoksista hyötyvät taloyhtiöt ja osakkaat, kun taloyhtiöiden tietojen käyttö erilaisissa palveluissa helpottuu.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa