Helsingin Energia ja ilmasto -atlas on energiaremonttien suunnittelua tukeva työkalu

TEKSTI: PAULA AUTIO
Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä julkaisi pääkaupunkiseudun väestön vuorokausirytmiä kuvaavan paikkatietoaineiston avoimena datana. Matkapuhelinaineistoon pohjautuvan aineiston avulla voidaan tunnistaa väestökeskittymiä tunnin tarkkuudella ja tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen, terveys- ja pelastuspalveluiden tai kaupan toimintojen suunnittelussa. Aineisto on myös kansainvälisesti ­ensimmäisten joukossa: yhtä tarkkoja avoimia paikka­tietoaineistoja väestön dynamiikasta ei ole saatavilla juuri mistään kaupungista maailmassa.

Kerrostalossa energiaremontilla on potentiaali jopa puolittaa lämmityskulut, vaikuttaa positiivisesti asunnon arvoon sekä nostaa asumismukavuutta. Tällä hetkellä energia­tehokkuuden parantaminen on taloyhtiöille taloudellisesti todella kannattavaa.

Kaupunki tukee energiaremontteja, jotta yhteiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa

Rakennusten energiankäyttö on Helsingin suurin hiilidioksidi­päästöjen lähde, ja vanhojen asuinrakennusten energia­tehokkuuden parantaminen on tärkeää, jotta Helsingin uuden strategiakauden mukainen tavoite hiilineutraalisuudesta 2030 mennessä voidaan saavuttaa. Kaupunki tarjoaa erilaisia ratkaisuja tukeakseen myös yksityisiä kiinteistönomistajia energiaremonttien toteuttamisessa.

Kaupunki on perustanut rakennusvalvontaan palvelun, joka tarjoaa ilmaista ja puolueetonta neuvontaa energiahankkeiden läpiviemiseksi taloyhtiöissä. Voit ottaa yhteyttä energia-asiantuntijoihin palvelun sivuilta hel.fi/energiaremontti. Pientaloille energianeuvontaa antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Kaupunki tarjoaa myös dataa omien mahdollisuuksien kevyeen tarkasteluun. Energiaremonttia pohtiessasi voit ensiaskeleina tutustua Helsingin Energia ja ilmasto -atlakseen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa