Tuore avoin väestöaineisto paljastaa pääkaupunkiseudun pulssin

TEKSTI: CLAUDIA BERGROTH
Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä julkaisi pääkaupunkiseudun väestön vuorokausirytmiä kuvaavan paikkatietoaineiston avoimena datana. Matkapuhelinaineistoon pohjautuvan aineiston avulla voidaan tunnistaa väestökeskittymiä tunnin tarkkuudella ja tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen, terveys- ja pelastuspalveluiden tai kaupan toimintojen suunnittelussa. Aineisto on myös kansainvälisesti ­ensimmäisten joukossa: yhtä tarkkoja avoimia paikka­tietoaineistoja väestön dynamiikasta ei ole saatavilla juuri mistään kaupungista maailmassa.

Missä kaupunkilaiset viettävät aikaa arki-iltaisin ja viikonloppuisin? Milloin ihmisiä on eniten tietyllä viheralueella? Millainen on kaupungin tai eri kaupunginosien pulssi? Näihin kysymyksiin kaipaavat vastauksia muun muassa maankäytön ja liikenteen suunnittelijat ja pelastusviranomaiset. Tästä huolimatta ymmärrys väestön alueellisesta jakautumisesta tiettynä ajanhetkenä ja sen vaihtelusta on vähäistä ja rajoittuu pitkälti tietoon siitä, missä ihmiset nukkuvat tai käyvät töissä.

Hiljattain julkaistu avoin dynaaminen väestöaineisto tarjoaa uusia työkaluja suunnittelun ja päätöksenteon ­tueksi. Aineisto kuvaa väestön jakautumisen pääkaupunki­seudulla 250 metrin tilastoruutuihin tunnin tarkkuudella ja se on laadittu sekä tavallisille arkipäiville että viikonlopun päiville. Aineiston voi ladata käyttöönsä Zenodosta. Aineisto ja sen tuotantoprosessin vaiheet on kuvattu samassa yhteydessä julkaistussa Scientific Data -lehden artikkelissa (Bergroth et al. 2022). Molemmat perustuvat Claudia Bergrothin (2019) pro gradu -työhön.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa