Talonnumeron yhdistäminen, osittaminen ja iltamat

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS
Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1902 numeroissa käsiteltyjä asioita.

Kirjelmä siitä, voiko osittamisissa yhdistää eri talonnumerojen osia yhdeksi tilaksi:

Ylihallituksen kirje komissiomaanmittari N.N:lle: Sittenkun lääninmaamittari L tarkastaessaan karttaa ja asiakirjoja, jotka kuuluvat Teidän käsittelemiin numeroilla 5629 ja 5629a merkittyihin halkomistoimituksiin 173/480 osalla perintörusthollia N:o 8 ja 179/576 osalla aukmenttitilaa N:o 9 M:n pitäjän I:n kylässä, on huomannut, että Te olette siinä yhdistänyt kolme mainituista talonnumeroista laillisilla välijaoilla ennen erilleen murrettua tilaa ja toimittanut halkomisen täten yhdistettyjen tilain tiluksilla ollenkaan huolimatta edellisissä välijaoissa syntyneistä talonnumerojen välirajoista, on lääninmaamittari kirjeen mukana 30. viimekulunutta Joulukuuta lähettänyt sanotun kartan ja asiakirjat Ylihallitukseen ja alistanut Ylihallituksen ratkaistavaksi, voidaanko ylempänä mainittu halkomistoimitus hyväksyä maarekisteriin merkittäväksi.

Tämän johdosta on Ylihallituksessa tarkastettu toimitusasiakirjoja ja Teiltä vaadittua selitystä, joista on havaittu lääninmaamittarin muistutus oikeutetuksi. Sentähden ja kun tällainen eri talonnumeroihin kuuluvien tila-osien yhdistäminen ja sekottaminen toisiinsa ei ole katsottava voimassa olevain asetusten mukaiseksi ja tuottaisikin jakolaitoksessa auttamatonta häiriötä senkin vuoksi, että meillä voimassa olevan maakirja- ja maarekisteri-järjestelmän mukaan talonnumerot aina ovat pidettävät maanjako- ja lainhuudatus- laitoksen yksilöinä, joiden piiriin kaikki niitten osittamisen kautta syntyvät eli lisäksi tulleet uudet tilat laillisesti vahvistettuine alueineen ovat luettavat, on Ylihallitus harkinnut kohtuulliseksi, siihenkin nähden, että tilanomistajat nykyään voivat tilusvaihtojen, lohkomisten tahi palstatilan erottamisien kautta järjestää omistamiansa tiluksia, määrätä että, vaikka 8. Marraskuuta 1890 epähuomiosta onkin vahvistettu välijakotoimitus, missä osia ylläsanotuista talonnumeroista on toisiinsa yhdistetty, nyt kysymyksessä olevaa halkomista nykyisessä kunnossaan ei saa laillisena jakona maarekisteriin merkittäväksi hyväksyä; ja tulee Teidän laillisesti kuulutettavassa kokouksessa asiallisille ilmoittaa Ylihallituksen ylläkerrottu päätös, jotta he voisivat mahdollisesti ryhtyä muihin toimenpiteisiin saadakseen osansa laillisesti erilleen murretuiksi, sekä sitten liittää tämä kirje kantaasiakirjoihin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa