LEX-Tuntematon, osa 2

Juristipiireissä ja myös maanmittaripiireissä on joissain tapauksissa nimetty laki jonkun henkilön tai muun nimen mukaan. Esimerkkinä meidän alalta on mm. LEX-Pihlajamäki, mikä liittyi yhteismetsäosuuksien lunastuksiin tai LEX-Höytiäinen, joka puolestaan liittyi korkeimman oikeuden kummalliseen tulkintaan osuuksista yhteisiin vesialueisiin ja myös maa-alueisiin. Pakinan alku saattaa tuntua jostain hyvämuistisesta lukijasta tutulta ja syystä, koska olen kirjoittanut aiheesta aiemminkin, mutta nyt on tullut taas uutta tuulta purjeisiin ja oikeastaan tuuli on taas, toisen kerran, tyyntynyt.

Menen historiaan ensin. Nykyisen Etelä-Savon maakunnan alueella eräs mieshenkilö, jonka nimen käyttöön Veturimies ei pakinassaan ole saanut lupaa, muttei ole kyllä pyytänytkään, tuskastui 1990-luvulla voimalinjan lunastuksissa käytettyihin metsämaan hintoihin, jotka nojautuivat tuottoarvoihin. Tämä mieshenkilö, käytän hänestä nimitystä ”Tuntematon”, piti hintoja suorastaan loukkaavan alhaisina, vaikka maapohjakorvausten lisäksi maanomistajille korvattiin metsän odotusarvolisät ja taimikkoarvot ja maanomistaja sai lisäksi puustosta täyden hinnan myydessään sen puutavarayhtiölle. Metsälöiden kauppahinnat olivat tuolloin alhaisempia kuin puuston arvon, odotusarvolisän ja taimikkoarvon yhteissumma ylipäätään on. Tänä päivänä kylläkin tilanne on muuttunut ja luotettavista lähteistä saamani tiedon mukaan tämä ns. summa-arvo, vastaakin hyvin metsäalueista maksettuja kauppahintoja, mutta se oli silloin, ei nyt.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa