Datanlukutaitoa metsästämässä

TEKSTI: ARI LAITALA
Mitä datanlukutaito on ja voisiko sen osaamisesta olla jotain hyötyä ­kiinteistöalallakin?

Aktiivinen ja osaava kansalaisuus tietoyhteiskunnassa vaatii monenlaista lukutaitoa. Kaiken perusta tietysti edelleen on, että peruskoulun päättävät nuoret osaisivat kaikki hyvin lukea ja hiukan laskeakin. Koko ajan merkitystään tuntuu kasvattavan myös medialukutaito, jonka tärkeyttä ei voi mitenkään väheksyä.

Kehittyvän tietoyhteiskunnan yksi oleellinen piirre on dataistuminen. Tämä liittyy ennen kaikkea mydataan, mutta dataistuminen on myös tavalla tai toisella osa entistä useamman työtä. Kiinteistöalan koulutuksen läpikäyneistä varsin moni on tekemisissä esimerkiksi paikkatiedon kanssa. Toinen esimerkkisektori on energiaan liittyvä data. Tämän haasteen kanssa ovat tekemisissä monet kiinteistöjen omistuksen vuokraamisen ylläpidon ja sijoitustoiminnan kanssa tekemisissä olevat asiantuntijat.

Kiinteistöistä on entistä useammin saatavilla myös huikea määrä olosuhdedataa. Tämän datan hyödyntäminen tuo uutta ymmärrystä myös energiatehokkuuden tarkasteluun. Ener­gian käytön seuranta ei sinällään kerro koko totuutta kohteen energiatehokkuudesta. Oikeastaan se on vain kolikon toinen puoli. Kohteen todellisesta energiatehokkuudesta pystytään sanomaan merkityksellistä tietoa vasta siinä vaiheessa, kun tunnetaan kohteen sisäolosuhteet. Sisäolosuhteiden mielekkyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan – ja tuleekin – seurata useilla mittareilla. Kokonaiskuvan muodostaminen ei aina ole mitenkään yksinkertainen tehtävä.

Tässä artikkelissa ei kuitenkaan uppouduta sen syvällisemmin energiatehokkuuden olemukseen tai sen syihin ja seurauksiin. Fokus on sisäolosuhteisiin liittyvän datan tulkinnassa, oikeastaan vain hyvin yksinkertaisen sisälämpöesimerkkiin pureutuen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Ari Laitala Author

Vastaa