Kattavaa tietomalliaineistoa minuuteissa

AINO KEITAANNIEMI
Mobiililaserkeilainten ­soveltuvuutta BIM-tietomallinnukseen testattiin ­tuoreessa diplomityössä.

Rakennusten tietomallien eli BIM-mallien (Building Information Model) luominen on ollut tuttua rakennushankkeissa. Perinteisesti tietomalli luodaan rakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen aikana. Nykyään tietomalleja tehdään yhä enemmän myös olemassa olevista rakennuksista. Syynä tietomallien laajenemiselle on monia kuten kaupunkien digitalisoituminen, tekoälyn kehitys ja digital twin -periaatteen kehittyminen. Näiden kaikkien takana on ajatus olemassa olevia tietojen yhdistämisestä jo olemassa oleviin kohteisiin kuten rakennusten lämpöhukan lähteet tai ilmanlaatu eri tiloissa. Tällä tavalla rakennusten ja koko rakennetun ympäristön hallinnasta tulisi tehokkaampaa.

Tietomallinnuksessa perinteisten BIM-mallien lisäksi tällä hetkellä tuotetaan malleja rakennuksista käyttämällä useita erilaisia mittausmenetelmiä, kuten laseretäisyysmittareita ja maalaserkeilausta. Maalaserkeilauksella saadaan kattavampi ja monipuolisempi mittausaineisto tietomallin pohjalle, koska se mittaa kolmijalan päältä 3D-aineistoa ympäristöstään. Ongelmana on kuitenkin menetelmien hitaus, koska laseretäisyysmittarilla voidaan mitata vain kahden kohteen etäisyys kerrallaan ja maalaserkeilaimella laitteen sijaintia pitää muuttaa useasti kattavan aineiston saamiseksi. Tästä syystä nämä menetelmät ovat kalliita tietomallien tuottamisessa.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa