Itäharjun maaperän haitta-aineiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuudet selvitetään suunnittelutyön alkuvaiheessa

LEENA JOKIRANTA

Turun Itäharjun teollisuusalueen uudistustyössä pyritään määrätietoisesti toteuttamaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita.

– Tavoitteena on pienentää uudisrakentamisen hiilijalanjälkeä, johtava asiantuntija Kim Brander Ramboll Oy:stä toteaa.

Itäharjun alue on tällä hetkellä voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Viime vuosina teollisuusalueella on toiminut mm. metalli- ja betoniteollisuusyrityksiä, autopurkaamoja ja -korjaamoja sekä huoltoasemia ja maalaamoja.

Ramboll on laatinut esityksen siitä, kuinka pilaantuneita maa-aineksia ja jätteitä sekä rakennusten purkamisesta syntyviä materiaaleja voidaan hyödyntää mahdollisimman laajamittaisesti.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa