Laadukkaalla yhteistyöllä kestävää kasvua, älykkäitä ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa Suomen ­kasvukäytävällä

ANNE HORILA, OUTI MYLLYMAA
Suomen kasvukäytävä on aidosti ­yhtenäinen työssäkäynti- ja ­arjen ­asioinnin alue, jossa asuu noin 45 % väestöstä, tehdään noin 50 % ­yritysten ­liikevaihdosta sekä noin 60 % ­innovaatio- ja tutkimus­toiminnasta. Maankäytöllä ja ­liikenneratkaisuilla on ­merkitystä niin asukkaiden sujuvaan ja ­hyvinvoivaan ­arkeen kuin yritystoiminnan ­edellytyksiin alueella.

Suomen kasvukäytävä muodostaa kiinteän yhteistyöverkoston, jossa valtasuonet ovat päärata sekä VT3, ulottuen pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja sieltä edelleen Seinäjoelle. Suomen kasvukäytävän näkeminen yhtenäisenä talousalueena niin maankäytön kuin liikenneratkaisujen näkökulmasta on tärkeää. Parhaillaan kasvukäytävällä on meneillään useita asemanseutujen tiivistämiseen tähtääviä kehittämistoimenpiteitä. Myös kuntarajat ylittävää yritysalueiden kehittämistä tehdään mm. Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. Sujuva ja laadukas yhteistyö eri alueiden sekä yksityisen ja julkisen sektorin kesken on erittäin tärkeää kestävän kasvun edistämisessä alueella.

Kasvukäytävällä tehdään merkittävää kunta- ja maakuntarajat ylittävää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, joka tukee alueiden kestävää kasvua, kilpailukykyä, sujuvaa ja ympäristöystävällistä liikkumista sekä logistiikkaa. Suomen kasvukäytävä -verkosto toimii kehitysalustana, uusien toimintatapojen ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Alue on hyvän sijaintinsa ansiosta yrityksille ja investoinneille kiinnostava sijoittumiskohde. Yritysten sijoittumista helpottaa kuntarajat ylittävä verkostomainen yhteistyö, jossa alueen toiminallisuutta pyritään kehittämään kokonaisuutena.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa