MyData – ihmiskeskeistä henkilötietoa

TEKSTI: JAMIE DONOVAN
MyDatan pyrkimyksenä on ­ihmisoikeuksien ­laajentaminen digitaaliseen maailmaan, ­mahdollistaen henkilötiedon hyödyntämisen luottamuksella. Käyttäjän oikeutta hallita ­jaettavaa tietoaan yksityiskohtaisesti on yksi monista organisaation tavoitteista, mutta ei käytännössä aina ­realistista. Alati kasvavan tietomäärän myötä tehtävien päätösten lukumäärä olisi valtava.

MyDatan pyrkimyksenä on ihmisoikeuksien laajentaminen digitaaliseen maailmaan, mahdollistaen henkilötiedon hyödyntämisen luottamuksella. Käyttäjän oikeutta hallita jaettavaa tietoaan yksityiskohtaisesti on yksi monista organisaation tavoitteista, mutta ei käytännössä aina realistista. Alati kasvavan tietomäärän myötä tehtäviä päätösten lukumäärä olisi valtava. Luottamus on yksi toimivien markkinoiden kulmakivistä – miksei se voisi olla näin myös henkilötietojen osalta? Eri tietosuojaan liittyvien skandaalien myötä menetetyn luottamuksen palauttaminen ja vahvistaminen nähdäänkin MyData jäsenten piirissä ensiarvoisen tärkeänä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:
[

Jamie Donovan Author

Vastaa