Tekniikan tohtori, muotoilija Juho-Pekka Virtanen: Geomatiikan moniosaaja

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO
Kuluttajien saatavilla olevalla ­teknologialla voidaan tuottaa ja ­hyödyntää kolmiulotteista paikka­tietoa yhä helpommin ja tehokkaammin. Ammattikäyttöön tarkoitettuihin kartoitusjärjestelmiin verrattuna nämä teknologiat ovat huomattavasti edullisempia ja niiden hyödyntämisen osaamisvaatimukset ovat ­keventyneet merkittävästi. Lisäksi kokonaisia ­kaupunkeja kattavia aineistoja on aiempaa paremmin saatavilla.  3D-kaupunkimallien hyödyntämisen osalta onkin käynnissä erittäin mielenkiintoinen kehitysvaihe. Teknologisten esteiden poistuessa uusien ­sovellusten kehittäminen vaatii kuitenkin ­monialaista yhteistyötä.
Teollinen muotoilu on tarjonnut uudenlaista näkökulmaa ja lähestymistapoja 3D-teknologian soveltamiseen
Juho-Pekka Virtasen opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa ja myöhemmin Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ovat toimineet hyvänä teoriapohjana ja käytännön tukena tohtoriopintojen aikana. ”Teollinen muotoilu kiinnosti itseäni taiteen ja teknologian risteyskohtana. Jälkikäteen muotoilu osoittautui oikeaksi valinnaksi ja tarjoaa mielestäni edelleen äärimmäisen relevantin ja mielenkiintoisen mindsetin myös perinteisen tuotekehityksen ulkopuolisiin kehitystehtäviin”, kertoo TaM, TkT Virtanen.
Tulevaisuuden kuluttaja virtuaaliympäristöjen käyttäjänä
Juho-Pekka Virtanen väitteli tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta 8.11.2019. Väitöskirjan aiheena oli ”Kuluttajan lähellä olevat teknologiat 3D-geomatiikassa”. Vastaväittäjänä toimi professori François Goulette, MINES Paris Techistä Ranskasta, valvojana professori Matti T. Vaaja, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitokselta ja ohjaajina professorit Hannu Hyyppä ja Juha Hyyppä. Väitöskirjassa tutkittiin kuluttajien ulottuvilla olevien geomatiikan teknologioiden käyttöä 3D-paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Käytetyt menetelmät mahdollistavat kustannustehokkaiden todellisten ympäristöjen tuomisen interaktiivisiin 3D-sovelluksiin. Uusien aineistojen tuotannon lisäksi hyötyjä voidaan saavuttaa myös hyödyntämällä olemassa olevia 3D-aineistoja mm. pelimoottoreissa tai 3D-tulostuksissa.
Tutkimuksen aiheen monipuolisuutta kuvaavat työssä vaaditut osaamisalueet: erilaiset kamera- ja laserpohjaiset mittausteknologiat, niiden tuottamien aineistojen ja muun paikkatiedon aineistojen käsittelyalgoritmit ja visualisointi. Sovellukset vaihtelevatkin sisätiloista digiteatteriin, itseajaviin autoihin, tulevaisuuden kaupunkimalleihin, lisätyn todellisuuden oppimisympäristöistä lasten liikkumisen seurantaan ja jopa karjatalouden ratkaisuihin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:
[

Toimitus Author

Vastaa