Lounais-Suomessa isojako oli toivottu uudistus

Tutkijalle avautui mahdollisuus testata käytännössä hevoskyntöä työhevostapahtumassa Suomen maatalousmuseo Saran pihalla syyskuussa 2018. Kuva: Jouko Pukki.

TEKSTI: KIRSI LAINE
Isojako oli talonpoikien tavoittelema uudistus Lounais-Suomen sisämaassa, jossa se toteutettiin pääosin Ruotsin ajan lopulla. Talonpojat olivat valmiita merkittäviin ­maankäytön muutoksiin, kunhan heidän ­taloutensa säilyi vakaana. Tämä ­selviää ­toukokuussa 2020 Turun ­yliopiston Suomen historian ­oppiaineessa ­tarkastetusta väitöskirjastani ­”Maatalous, isojako ja talonpoikainen päätöksenteko Lounais-Suomessa 1750–1850”.

Suomen historian huomattavimmasta maanjakouudistuksesta eli isojaosta on kirjoitettu paljon, mutta alkuperäislähteisiin perustuvaa tutkimusta aiheesta on silti tehty yllättävän vähän. Tutustuin isojaon asiakirjoihin ja karttoihin ensimmäisen kerran työssäni Suomen maatalousmuseossa. Aikani pöytäkirjoja luettuani ja karttoja ihasteltuani aloin ihmetellä sitä, että niistä saamani vaikutelma ei vastannut kuvaa, jonka olin saanut iso­jaosta kirjallisuutta lukemalla. Sopivan kannustuksen saattelemana väitöstutkimuksen siemen oli kylvetty.

Väitöstutkimukseni keskeisenä lähtökohtana oli maankäytön ja siitä tehtyjen ratkaisujen tutkiminen kylien ja tilojen tasolla. Se tarkoitti jakotoimituksiin osallistuneiden ihmisten ja heidän toimintansa tutkimista. Samalla avautui mahdollisuus tutkia sitä elinkeinoa, johon maankäyttö liittyi eli maataloutta. Näin maatalous, isojako ja niitä koskeva päätöksenteko muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki osat tukevat toisiaan ja mahdollistavat kattavan kokonaiskuvan luomisen.

Tutkimusalueeksi valitsin neljä pitäjää Lounais-Suomesta. Tärkeää oli, että pitäjissä maatalouden rooli elinkeinona oli erityisen suuri. Lisäksi maan piti olla mahdollisimman paljon talonpoikien hallussa, koska halusin tutkia juuri talonpoikia maankäyttöpäätösten tekijöinä. Näin pitäjiksi valikoituivat Huittinen, Loimaa, Marttila ja Pöytyä. Aineisto sisältää noin 250 kylän isojaot, joihin osallistui yli 1 000 tilaa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa