Pysäköintialueet täydennysrakentamisen tulevaisuutena?

TEKSTI: CARLOS LAMUELA
WHEMBY-puutalot ­suunnitellaan siten, että olemassa olevat ­pysäköintipaikat muutetaan ­autosuojaksi ­uuden ­rakennuksen avoimeen ­pohjakerrokseen. Näin kaupunkiliikkumisen muutos ja taloyhtiön ­täydentäminen yhdistetään uudeksi kestävän ­kaupunkirakentamisen konseptiksi.

Suomessa toteutuskelpoinen täydennysrakentaminen vaatii monien haasteiden ylittämistä. Vaikka täydennysrakentaminen on monien kaupunkien agendalla, taloudelliset-, ekologiset-, tekniset- ja hyväksyttävyyteen liittyvät tavoitteet vaativat usein tarkempaa pohdintaa ja lisäselvityksiä. ”Mikä olisi välivaiheen ratkaisu kohti kestävää kaupunkirakentamista,” pohdin vuonna 2015. Olin silloin töissä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa uuden yleiskaavan viimeistelyn yhteydessä. Yleiskaavassa peräti kolmasosa rakentamisesta tapahtuu täydentämällä olemassa oleva kaupunkirakennetta. Aloin jo silloin hahmotella WHEMBY-täydennysrakentamisen konseptia (Wooden housing energizing my backyard), jonka olen tänä vuonna viimeistellyt toteutusvalmiiksi.

WHEMBY mahdollistaa taloyhtiöiden täydennysrakentamisen ja pysäköinnin yhdistämisen. Rakennukset suunnitellaan siten, että olemassa olevat pysäköintipaikat muutetaan autosuojaksi uuden rakennuksen avoimeen pohjakerrokseen. Myös pysäköintitila voidaan myöhemmin muuttaa asuintilaksi taloyhtiön pysäköintitarpeen muuttuessa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa