Maankäyttöpolitiikalla kestävää kaupunkikehitystä

TEKSTI: TUULIA PUUSTINEN, PAULIINA KRIGSHOLM, TEA LÖNNROTH, HEIDI FALKENBACH JA ELIAS OIKARINEN
Tämä artikkeli käynnistää moniosaisen juttusarjan, jossa tullaan esittelemään ­seuraavan puolentoista vuoden ajan Smartland.fi-tutkimushankkeen tuloksia kuntien maankäyttö­politiikan keinoista ja vaikutuksista kestävän kaupunkikehityksen näkökulmasta. ­Juttusarjassa Aalto-yliopiston tutkijat esittelevät uusimpia tutkimustuloksia painottuen erityisesti maankäyttöpolitiikan vaikutuksiin asuntomarkkinoilla, sekä maapolitiikan ­nykytilaan Suomessa.

Smartland.fi: Kestävää kaupungistumista mahdollistamassa

Väestön keskittyminen kaupunkeihin on pitkään jatkunut trendi sekä Suomessa että maailmalla. Kaupungistuminen on lisännyt työn tuottavuutta ja kasvattanut bruttokansantuotetta. Samaan aikaan asumisen kalleus suurimmilla kaupunkialueilla, ilmastonmuutos sekä alueiden sosiaalinen eriarvoistuminen vähentävät ihmisten ja luonnon hyvinvointia, ja asettavat suuria haasteita taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävälle kaupunkikehittämiselle. Tämänkaltaiset haasteet kannustavat tutkijoita ja kuntatoimijoita etsimään uudenlaisia ajattelutapoja ja ratkaisuja. Perinteisesti kestävyyden haasteita on tarkasteltu erillisinä ilmiöinä ja tavoitteenasettelun kohteina. Smartland.fi-hankkeessa pyritään sen sijaan tarkastelemaan maankäyttöpolitiikan ja sen instrumenttien vaikutuksia kaikkiin kolmeen kestävyyden osa-alueeseen, eli sen taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen, kokonaisvaltaisesti, yli hallinto- ja tieteenalojen rajojen. Hankkeessa tutkijat yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan. Hankkeen tulosten pohjalta tehtävät politiikkasuositukset ja kehitettävät maankäyttöpoliittiset työkalut tukevat pitkäjänteistä, kestävää kaupunkikehitystä ja vastaavat kaikkiin kolmeen kestävyyden haasteeseen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa