Opiskelu korona-aikana

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN
Maanmittareiden opetus Metropolian ammattikorkeakoulussa aloitettiin tänä syksynä koronan kajossa.

Opiskelunsa aloittaville pidettiin aluksi lähitunteja, mutta muutoin opetus järjestetään etäopetuksena. Ainoastaan erilaiset harjoitukset, joita ei voida syystä tai toisesta toteuttaa etäyhteyksin, pidetään kampuksella. Opiskelijoilla on etänä käytettävissä mittaus- ja paikkatietosovelluksista Microstation ja sen päällä toimiva Stella. Myös avoimen lähdekoodin sovelluksia, kuten QGIS:iä käytetään. Koska kampus on auki, opiskelijat voivat käyttää tietokoneluokkia myös itsenäisesti ja luokkia voidaan varata tietyn opintojakson käyttöön vaikkei siellä opettajaa olisikaan läsnä.

Tilatehokkuutta turvaväleillä

Tenttejä ja kypsyysnäytteitä tehdään valvottuina kampuksella, mutta niissä huomioidaan turvavälit ja väkeä luokissa on siis vähemmän kuin tavallisesti. Luennot pidetään etänä enimmäkseen Zoomissa ja ne voidaan nauhoittaa. Omatoimisia tehtäviä on muutenkin ollut ja ne ovat tietysti käytössä tässäkin tilanteessa.

Kampuksella käytetään maskeja. Tietokoneiden näppäimistöjä desinfioidaan ja käsidesiä on tarjolla joka kulmalla. Mittausharjoituksissa on kokeiltu kertakäyttöhanskoja, mutta koska se ei ollut toimiva ratkaisu, on siirrytty desinfioimaan näppäimistöjä ja käsiä. Maskia käytettäessä mittausharjoituksissa silmälasit tai kojeen okulaari saattavat huurtua, mikä vaikeuttaa havaintojen tekoa.

Vaikka opetustiloista on tiedossa, montako henkeä sinne mahtuu, päänvaivaa on tuottanut se, montako sinne mahtuu turvavälit huomioiden. Lukujärjestykseen on tehty merkinnät etä- ja lähitoteutuksista joka tunnille. Lähiopetuksessa kirjataan osanottajat ja heidän paikkansa ylös mahdollista koronajäljitystä varten. Paikkojen merkitseminen edellyttää, että luokan kalustus on kartalla ajantasaisena tai luokasta on paikat kattava valokuva, johon merkinnät voi tehdä. Ulkona toiminta on etäisyyksien puolesta helpompaa. Myllypuron alueen kiinteistöasioihin tutustuttiinkin maastokävelyllä.

Maastokävelylle jaettavat paperit pakattiin valmiiksi kirjekuoriin, jotta lähikontakteilta papereiden jakamisessa vältyttiin. Maastokävelyn aloitus ja lopetus tehtiin ulkona. Kampuksella pidettävissä useamman hengen tenteissä paperit jaetaan ennalta käytettäville paikoille ja opiskelijat jättävät ne paikoilleen tentin lopuksi ja opettaja sitten kokoaa paperit pois. Tavallisesti tenteistä pääsee tietyn ajan jälkeen kesken tentin pois, mutta nyt poistuminen on joissakin tiloissa sallittua vasta lopuksi yksitellen ja turvavälit huomioiden.

Kun opetus tapahtuu enimmäkseen etänä, vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa voi jäädä niukaksi. Tänä syksynä aloittaneiden opiskelijoiden kanssa ei ole juuri ehditty vielä tutustuakaan. Opiskelijat ovat tavanneet toisiaankin koko ryhmänä vain alkutapaamisessa ja ensimmäisellä opiskeluviikolla, muutoin lähitapaamiset ovat olleet pienemmissä ryhmissä. Etäopetuksessa chat-keskustelu on helpointa, kunhan opettaja ei chat-ikkunaa hukkaa (se on tosiaan mahdollista jättää ruudulle jaetun esityksen alle jumiin) ja muistaa sitä katsella. Sähköposti on käytössä, tehtävien palautuksissa tulee mukana kysymyksiä ja myös siten käydään keskustelua. Etäohjausta on mahdollista antaa ja jakaa ruudulta tiedostoja tai näyttöä ratkaisevista pulmakohdista. Kaikki tämä edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta. Myös nauhoitteita on tehty avuksi tehtävien hahmottamiseen ja tekemiseen. Kahoot-visat ovat pelimäinen tapa opiskeluun. Kisata voidaan yhdessä, jolloin visa herättää myös keskustelua. Toisaalta karttamerkkejä oli mahdollista opiskella Kahoot-visalla omaan tahtiin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa