Pitäisikö maailman näyttää erilaiselta rakennetun ympäristön tohtorin silmin?

Tohtorikoulutettavat ratkaisevat yritysten ja organisaatioiden haasteita yhteiskehittämällä. Kuva: MeMo.

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ JA HENRIK HAGGRÉN
Vielä vuosituhannen vaihteessa tohtoriksi opiskelevat tekivät väitöskirjansa pääsääntöisesti työnsä ohessa. Väitöskirjan aihe saattoi poiketa paljonkin omasta päivätyöstä. Nykyisin suurella osalla tohtorikoulutettavista väitöskirjaopinnot ja koulutus sujuvat osana väitöskirjan aihealueeseen liittyvää työpäivää. Muutos entiseen on merkittävä. Yliopistoilla on paine tuottaa moniosaavia tohtoreita ja näin tukea yhteiskunnan kehittymistä. Tohtorikoulutettavat saavat myös koulutusta mm. ennakoinnista, verkostoitumisesta, projektien hallinnasta, osaamispääomasta ja immateriaalioikeuksista.

Aalto-yliopiston tohtorikoulutus

Aalto-yliopistosta valmistuneista tohtoreista valtaosa on alansa huippuasiantuntijoita ja osaajia, koska tällöin vastataan yhteiskunnan kasvaneeseen koulutustarpeeseen. Yli puolet heistä on työssä yrityksissä. Tohtorit työskentelevät pääsääntöisesti tutkimuksen parissa. Lisäksi työtehtävät liittyvät useimmiten toimilan strategiseen suunnitteluun ja kehitykseen sekä johtamis- ja esimiestehtäviin. Noin neljännes jatkaa akateemista tai sitä sivuavaa uraa yliopistoissa. Tohtorikoulutukseen siirrytään nykyään usein suoraan diplomityön tekemisen jälkeen. Lisensiaatintyötä ei vaadita välietappina akateemiselle uralle siirryttäessä.

Akava ja Tieteentekijöiden liitto korostavat tohtorien osaamisen hyödyntämistä laajemmin yhteiskunnassa. Tohtorikoulutettujen työllistymismahdollisuuksia tulisi kehittää totuttua monipuolisemmiksi. Tutkijan koulutus tukee yrityksen tuloksellista toimintaa esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistyössä. Tohtorilla on toimivat yhteydet yliopistoihin sekä kansainvälisiin ja tieteellisiin verkostoihin. Yrityksessä voidaan tutkimus- ja kehittämistyön osana tehdä ammattimaista tutkimustyötä ja näin toimimalla jatkaa tieteen tekemistä joko itsenäisesti tai osana tohtorin olemassa olevaa yhteistyöverkostoa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa