Kiinteistöjen kauppahintarekisteri – laatua ja kehitystarpeita

TEKSTI: SAIMA JUURIKKALA
Maanmittauslaitos ylläpitää ­kiinteistöjen kauppahintarekisteriä, ­johon ­tallen­netaan tiedot kiinteistö­luovutuksista. ­Rekisterin tietosisällön laatua sekä kehitys­kohteita kartoitettiin loppuvuodesta 2020 diplomityö­projektissa. Tutkimuksessa ilmeni, että rekisterin tietosisältö on ­pääosin laadukasta, mutta myös kehityskohteita löytyi.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri (KHR) on valtakunnallinen ja kattava rekisteri, johon tallennetaan tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista. Kiinteistönluovutuksista valtaosa on kauppoja, mutta kauppojen lisäksi luovutuksia ovat esimerkiksi vaihdot, lahjat sekä kiinteistökaupan esisopimukset. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin tallennetaan kauppahinnan lisäksi myös ominaisuustietoja kaupan kohteesta, kuten esimerkiksi sijainti- ja pinta-alatiedot. Kiinteistöjen kauppahintarekisteri on kattava rekisteri, jota Maanmittauslaitos on ylläpitänyt kiinteistöjen kauppahintarekisteriä vuodesta 1981.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri on säilynyt koko historiansa ajan melko samanlaisena. 1980-luvun loppupuolella sisältö laajeni ja rekisteriin lisättiin tietueet saajasta, luovuttajasta sekä yhteisluovutuskiinteistöstä. Muilta osin KHR:n muutokset ovat olleet pääasiassa teknisiä. Suurimpina muutoksina voidaan pitää karttakäyttöliittymän julkaisua Maanmittauslaitoksen sisäiseen käyttöön tarkoitetun JAKO-tietojärjestelmän tultua käyttöön 2000-luvun alussa sekä rekisterin käytön mahdollistamista Maanmittauslaitoksen ulkopuolisille käyttäjille Internetin kautta vuonna 1996. Nykyisin KHR:lle on olemassa kaksi käyttöliittymää: Maanmittauslaitoksen sisäisessä käytössä oleva JAKO-tietojärjestelmä sekä Maanmittauslaitoksen ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettu käyttöliittymä, jota käytetään Kiinteistötietopalvelun (KTP) kautta. Kiinteistötietopalvelussa KHR:ä voi käyttää karttakäyttöliittymällä. Aiemmin Maanmittauslaitos julkaisi kahdesti vuodessa kauppahintatilaston, mutta nykyisin käyttäjän on itse mahdollista tuottaa hintatilastoja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Verkkosivustolle kiinteistöjen kauppahintojen tilastotiedot päivitetään kuukausittain.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa