Liikkuva laserkeilaus kaupunkien maankäytön ja infrastruktuurin kartoituksessa

TEKSTI: ANTERO KUKKO, HARRI KAARTINEN, HANNU HYYPPÄ JA
Liikkuva laserkeilaus tuottaa yksityiskohtaista ­kolmiulotteista paikkatietoa ­kaupunkiympäristöstä moniin tarkoituksiin ­ihmisen toiminnan ja ympäristön ­vuorovaikutuksen ­hallitsemiseksi, kehittämiseksi ja ­dokumentoimiseksi. Kaupunkien rakennuskannan, maanpeitteen ja maaston piirteiden sekä kasvillisuuden kartoitus ja ­dokumentointi ovat ­merkittäviä liikkuvan laserkeilauksen ­sovelluksia ­kaupunkiympäristöissä. Kerätty aineisto helpottaa ­kaupunkitilan ja maankäytön hallintaa ja suunnittelua.

Liikkuvalla laserkeilauksella voidaan mitata ja tuottaa yksityiskohtaista kolmiulotteista paikkatietoa kaupunkiympäristöstä. Kaupunkien maankäytön ja infrastruktuurin kartoitus ja dokumentoiminen ovatkin sen merkittäviä sovelluksia. Kerätty aineisto helpottaa kaupunkien maankäytön hallintaa ja suunnittelua. Laserkeilauksen käyttö voi tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä automatisoimalla kartoitusta aiempaa tehokkaampaa tiedonkeruuta ja hyvälaatuisia aineistoja hyödyntäen.

Laserkeilauksen käyttö kartoituksessa on tehokasta, koska sillä voidaan kerätä kohteista suoraan kolmiulotteisia havaintoja. Etäisyysmittauksia tehdään lähettämällä lyhyitä laservalopulsseja nopeaan tahtiin kohteeseen, josta valo heijastuu takaisin, ja kohteen etäisyys määritetään mittaamalla pulssin lentoaika. Paikannusjärjestelmä tuottaa samanaikaisesti tietoa mittausjärjestelmän liikeradasta ja asennosta, mikä yhdessä laseretäisyys- ja kulmahavaintojen kanssa käsitellään sitten käyttökelpoiseksi 3D-aineistoksi. Tällaisten mittausten näkyvä lopputuote on pistepilvi, jossa jokaisen pisteen sijainti tunnetaan projekti- tai maantieteellisessä koordinaatistossa. Pistepilveä voidaan käyttää sellaisenaankin visualisointiin ja mittauksiin, mutta datamäärien pienentämiseksi ja käytettävyyden helpottamiseksi halutaan usein tuottaa erilaisia tulkittuja virtuaalimalleja, kuten maasto-, kaupunki- tai muita kohdemalleja.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:


24

Toimitus Author

Vastaa