Biokaasun tuotannon ­merkitys kansallisen ­huoltovarmuuden ja vihreän siirtymän edistämisessä

TEKSTI: MARJA REKONEN
Biokaasun tuotanto ja ­käyttö energian tuotannossa ja ­liikennesektorilla parantavat ­Suomen huoltovarmuutta samalla, kun ne tukevat ­kotimaista ruoantuotantoa ja edistävät irtautumista fossiilisista polttoaineista.

Kun koronakriisi puhkesi vuonna 2019, alkoi aktiivinen keskustelu kansallisen omavaraisuuden merkityksestä sekä ruoan- että energiantuotannon osalta. Kun koronatilanne viimein alkoi hellittää ja esimerkiksi tavarantoimitusten pahin viivästyminen alkoi olla ohitse, Euroopassa syttyi sota. Vaikka sodan tapahtumat ja niiden seuraukset ovat raakoja ja peruuttamattomia eikä niitä toivoisi tapahtuvan, on tämä tilanne hyvä muistutus siitä, että vaikka globalisaatio tuo meille mahdollisuuksia, emme voi vähätellä tai sivuuttaa omavaraisuuden merkitystä meille välttämättömien tarpeiden, kuten ruoan ja energian, osalta. Myös paljon mielipiteitä jakavaa vihreää siirtymää eli fossiilisista polttoaineista irtautumista ei voida enää nähdä pelkkänä ympäristöaktivistien turhanpäiväisenä ylireagointina, vaan se tulee nähdä yhtenä merkittävimmistä keinoista, joilla Suomen kaltainen innovatiivinen valtio edistää huoltovarmuuttaan samalla, kun se matkaa kohti kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa