Onko ratkaisuja ­aineistojen avaamiseen?

Näkökulmia avoimiin rakennetun ympäristön aineistoihin, osa 2
TEKSTI: HANNU HYYPPÄ – MARIKA AHLAVUO – JUHA HYYPPÄ – ARTTU JULIN – MATIAS INGMAN – PETRI RÖNNHOLM – MATTI KURKELA – ANTERO KUKKO – MIKA LINDHOLM – JANNE MATILAINEN – TEUVO HEIMONEN – MATTI VAAJA
Tämä artikkeli on jatkoa Maankäyttö-lehdessä 3/2022 ilmestyneeseen artikkeliin. Artikkelissa pohditaan eri näkökulmia ja mahdollisia ratkaisuja rakennetusta ympäristöstä tuotettujen aineistojen avaamiseksi. Aalto-yliopiston geoinformatiikkaryhmän, MeMo-instituutin, ­Metropolian ja Lapin ammattikorkeakoulun sekä Maanmittauslaitoksen Paikka­tietokeskuksen kirjoittajat omaavat vankan kokemuksen opettajina ja ­tutkijoina vaihtuvissa TKI-hankkeissa.

Lisenssi toimii datan sormenjälkenä

Datan ja aineistojen avaamisesta puhutaan usein yleishyödyllisenä kehityksenä. Avoimet aineistot ovat usein kuitenkin jonkun omaisuutta, koska aineistot on kerätty ja jalostettu juuri siihen sopivilla resursseilla. Mikäli aineistot avataan, jäävät kustannukset tällä hetkellä tuottajalle.

Julkisen hallinnon piirissä on helppo löytää yhteiskunnalliset perustelut aineistojen avaamiseksi. Tarkasteltaessa tutkimussektorin hyötyä ja tarvetta jakaa aineistoa törmätään siihen, että mahdollinen maineen lisäys ja pyyteetön yhteiskunnallinen vaikuttavuus eivät kata resursseja, kuten työaikaa, joka menee datan käsittelyyn avoimeksi aineistoksi. Yliopistoissa julkaistut avoimet aineistot ovat nykyisin mukana arviointikriteereissä vaikuttavuusansioina. Kannustimia ja hyötyjä tulisikin resurssoida entistä paremmin.

Nykyisin käytössä olevat avoimen aineiston lisenssit ovat vaivaton keino varmistaa aineiston avoimuus. Jos aineiston tuottaja jakaa tuotteensa ”Creative Commons CC0 1.0 Universal” -lisenssillä, luovutaan kaikista oikeuksista. Aineiston lähdettä ei siis tarvitse myöhemmin mainita. Aineiston tuottajan kannalta houkuttelevampi lisenssi on ”Creative Commons CC BY 4.0”, jolloin aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta lähde pitää selkeästi mainita.

Avoimen datan tuottaminen opetuksessa

Opiskelijoiden erilaisissa projekti- ja harjoitustöissään tuottamat erinomaiset materiaalit, kuten onnistuneet raportit ja ohjeet mm. avoimien aineistojen hyödyntämiseen liittyen, jäävät usein vain opiskelijoiden ja opettajien sekä ohjaajien välisiksi. Miten näiden jakelu tai julkistaminen onnistuisi? Näitä voitaisiin hyödyntää vaikkapa seuraaville saman asian opiskelijoille eräänlaiseksi tukitiedoksi, jolloin seuraavalla ”kierroksella” voitaisiin päästä ”valmiimpaan pöytään” ja kenties oppimistulosten osalta jälleen askelta pidemmälle? Tätä voitaisiin laajentaa osaavien opettajaresurssien myötä myös jalostettujen mittausaineistojen ja avoimeksi toimitettujen datojen suuntaan, jolloin datat ja aineistot liikkuisivat aidosti kaikille, eikä vain rajatulle opettaja- tai opiskelijajoukolle.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa