Utsjoen Porotilojen yhteismetsän alueelle perustettu mittava suojelualue

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailun mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Kustannusten muutoksissa oli suuria kuntakohtaisia eroja. Vertailu huomioi mm. kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä maksuja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 55 kunnassa. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Rovaniemellä, Vihdissä ja […]

Urban Insight -raportti esittelee vision vihreästä kaupungista ja terveellisistä rakennuksista

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailun mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Kustannusten muutoksissa oli suuria kuntakohtaisia eroja. Vertailu huomioi mm. kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä maksuja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 55 kunnassa. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Rovaniemellä, Vihdissä ja […]

Maankäyttö 2/2021 Sisällys ja PDF-lehti

Ari Laitala Pääkirjoitus: Alussa olivat suo, kuokka – ja Jussi TEEMA: Maankäyttö • luonnonympäristöt • kiinteistötoimitukset •  lainsäädäntö Sara Pitkälä ja Sakari Haulos Uusi yksityistielaki ja tiekunnan ­kokouspäätösten oikaisukeinot Pauliina Krigsholm, Tuulia Puustinen, et al. Maapolitiikan strategiat – teoriaa ja alustavia havaintoja suomalaisista kunnista Eeva Hämeenoja Tavoitteena hiilineutraali Suomi Mikael Still Maanalainen lunastus – Case […]

MAL-sopimukset laajenevat Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut ovat saaneet maankäytön, asumisen ja liikkumisen (MAL) sopimusten neuvottelut päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piiri saavuttaa 55 % Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Uudet MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021–2031. Sopimusten tarkoituksena on vahvistaa kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Toimenpiteet […]

Luonnon tilaa selvitetty Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki haluaa jatkossa säilyttää luonnon mahdollisimman monimuotoisena. Kaupungin viime vuonna tekemästä asukaskyselystä käy ilmi, että lähiluonto kuten luontopolut ja Saimaan rakentamattomat rannat koetaan tärkeiksi. Kyselyä hyödynnettiin osana tuoretta luonnon monimuotoisuusselvitystä. Laajan selvityksen on tarkoitus ohjata jatkossa kaikkea kaupungin toimintaa kaavoituksesta palvelujen ostamiseen. Lappeenrannan luonnon nykytilan selvittämiseksi kaupungin ympäristösuunnittelija Anna Vuori tarkasteli erilaisia luontotyyppejä, joita […]

Suunnitelmat tuhansista uusista asunnoista Helsinkiin kaatuivat

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Hernesaaren asemakaavan. Syynä päätökselle oli muun muassa pelko liikennesumpun syntymisestä alueelle. Kaupunki aikoo todennäköisesti hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hernesaareen on suunniteltu esimerkiksi rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle. Mukaan halutaan myös risteily- ja venesatamat sekä lumen vastaanottopaikka. Helsingin hallinto-oikeuteen tehtiin kaavasta kaksi valitusta, joissa käsiteltiin muun muassa Hernesaaren […]

Luken hanhipeltokokeilu käynnistyy Pohjois-Karjalassa

Luonnonvarakeskus Luke käynnistää kaksivuotisen Hanhipelto-hankkeen, jonka tarkoituksena on tutkia hanhille osoitettujen peltojen toimivuutta ja erilaisia karkoitusmenetelmiä. Testipellot perustetaan kesäkaudella 2021 Pohjois-Karjalaan, jossa hanhet aiheuttavat etenkin kevätmuuton yhteydessä mittavia vahinkoja maatalou­delle. Perustettavia peltokokonaisuuksia on neljä ja ne muodosuvat kuuden eri viljelijän pelloista. Kaikkiaan yli kaksikymmentä viljelijää oli kiinnostunut kokeilusta. Hanhipelloilla valkoposkihanhet saavat rauhassa ruokailla, mutta niitä […]

Asiakastiedon palvelut hyödyntävät uutta dataa ja rajapintoja

Asuntokaupan, kiinteistönvälityksen ja isännöinnin digitalisoituminen sekä erilaisten rajapintojen avautuminen ovat mahdollisuus kehittää uusia alaa tehostavia palveluja ja parantaa vanhoja. Asiakastiedon mukaan digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvussa ja tietopalveluiden kehityksen painopisteet liittyvät erityisesti huoneistoihin ja taloyhtiöihin. Yksi tärkeä alan digitalisoitumista eteenpäin vievä voima on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä. Se on esimerkiksi helpottanut osakehuoneistomuotoisiin asuntoihin liittyvien tietojen liikkumista. […]

Osallistu Tuusulan rakkauden kartan laadintaan

Tuusulan kunta kerää 5.5.–27.6.2021 välillä yleisön vinkkejä sydäntä liikahduttavista paikoista alueella. Vinkkien kerääminen on osa huhtikuussa käynnistynyttä Tuusulan Rakkauden taidetta -teemavuotta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä koko Tuusulaa tunnetuksi ja tuoda lämpöä koronan leimaamaan aikaan. Rakkauden kartta julkaistaan kesällä 2021. Oman kokemuksensa sydäntä lähinnä olevasta paikasta voi kertoa verkkosivuilla rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta. Osallistuneiden kesken arvotaan paikallinen piknik-kori.

Äänikenttä laajentaa Espoon karakallion taidealuetta

Espoon Karakallion taidealueelle syntyy ensimmäinen äänitaideteos, kun alueelle muodostuu äänikenttä. Kenttä tuo amukanaan täysin uutta sisältöä äänitaiteen muodossa ja syventää olemassa olevia teoksia. Sen tavoitteena on vahvistaa Karakallion asemaa julkista taidetta tarjoavana alueena. Tulevaisuudessa äänikenttä mahdollistaa esimerkiksi äänen tutkimisen taiteen työkaluna teosta laajemminkin. Äänikentän ohella alueen taidesisältö syvenee muutenkin, kun vuonna 2020 aloitettu Sanateos laajenee. […]

Siirry työkalupalkkiin