Avoimuudella tieto käyttöön?

TEKSTI: HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO, MATTI KURKELA JA JUHA HYYPPÄ
Aalto-yliopisto on 11 ­ammattikorkeakoulun ­kanssa mukana opetus- ja kulttuuri­ministeriön kolmi­vuotisessa (2018–2020) hankkeessa, jossa avoimuutta kehitetään eteenpäin ­teemalla ”Avoin TKI, oppiminen ja ­ekosysteemi”. Hanke jatkaa avoimen ­tieteen linjoilla ­pyrkien ­edistämään ­hankkeiden, tulosten, ­aineistojen ja ­toimintamallien avoimuutta sekä tulosten vaikuttavuutta. Koska nykyinen hallitus kannustaa yrityksiä myös aineettomiin investointeihin, tulisi ymmärtää, mikä on avoimuuden rooli 2020-­luvun tutkimuksessa, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

liopistot ja yritykset käyttävät useimmiten tutkimuksesta ja kehittämisestä termiä T&K. Ammattikorkeakoulut käyttävät termiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Nykyisin T&K ja TKI ovat paljolti synonyymeja. Molemmissa tuodaan ja luodaan uutta tietoa, kehitetään osaamista, innovaatioita ja teknologioita elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä oppimisympäristöjä oppimiseen. OKM:n yliopistoille ja ammattikorkeakouluille asettamat rahoitusmallit ohjaavat kuitenkin TKI-toiminnassa julkaistavia tuloksia.

Muutama tärkeä kysymys nousee aina avoimuuden kohdalla esiin. Esimerkiksi se, paljonko TKI-prosessia ja tuloksia voidaan avata ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä odotuksia kaupungeilla, kunnilla ja yrityksillä on TKI-tiedon avoimuudesta? Miten TKI-toiminnassa syntyvää uutta tietoa saadaan nykyistä nopeammin siirtymään sitä tarvitseville? Miten avoimuus ja tekijänoikeudet suhtautuvat toisiinsa?

Kirjoituksessa pyrimme herättämään keskustelua aiheesta, joka yhdistää toimijoita, mutta jakaa mielipiteitä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa