Logistiikan ratkaisut kiertotalouden mahdollistajana – huomioita yritysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen

Lähes sähköomavarainen Cargo Center Itävallan Grazissa. Kuva: www.cargo-center-graz.at.

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN
Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme?

Kierto- ja jakamistalous ovat monella tapaa pinnalla asiantuntijoiden keskusteluissa tällä hetkellä. Teemat koetaan yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviksi poliittisella tasolla asti, mutta otetaanko ne riittävällä tavalla huomioon myös yritysalueiden suunnittelussa ja maankäytössä?
Terminologiaa on hyvä selkeyttää

Economy) rinnalla – ja ainakin julkisessa keskustelussa Suomessa jopa ohittanut sen. Tätä väitettä tukee mm. 13.11.2019 tehty Google-haku 63 600 (”jakamistalous”) vs. 395 000 (”kiertotalous”) osumaa. Jos vielä arvioimme tätä kehitystä suhteessa aikaan, voimme nähdä, että kiertotalouteen liittyvät haut ovat yleistyneet myö globaalisti suhteessa jakamistalouteen liittyviin hakuihin (ks. kuva 1).

Käsitteitä voisi tarkentaa myös suhteessa toimitusketjun eri osiin. Kuvassa 2 on esitetty perinteinen toimitusketju raaka-aineista valmistuksen ja jakelun kautta kulutukseen. Ketjussa itsessään voi olla perinteisiä paluulogistiikan osia kuten tuotepalautukset – tai sitten muita ympäristöystävällisyyteen tähtääviä toimia kuten vaikkapa pakkausten ja jätteiden vähentäminen. Mutta uutena isona komponenttina voidaan nähdä tuotteen normaalin käytön loppupäähän sijoittuva nk. portinvartija-funktio, joka arvioi, luokittelee ja lajittelee tuotteita kulutuksen jälkeen sen mukaan, millaiseen toimintaan ne etenevät jatkossa. Nämä portinvartijat voivat olla merkittäviä toimijoita tulevaisuudessa. Niitä tulee todennäköisesti useita erilaisia toisistaan poikkeavilla palvelusisällöillä. Esimerkiksi verkkokauppojen palautuksiin erikoistuneen logistiikkakeskuksen voisi pikaisesti ajatellen odottaa tuovan useita erilaisia hyötyjä niin yrityksille, yksityisille asiakkaille kuin koko yhteiskunnallekin. Millaisissa tiloissa ja millaisilla alueilla nämä portinvartijoina toimivat lajitteluyksiköt toimivat?

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa