Näkökulmia asiakkuuksien johtamiseen koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa

Startup-yritys tai alalla paikkansa vakiinnuttanut yritys tarvitsevat erilaista yliopistoyhteistyötä.. Kuva: Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä.

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ JA ELINA YLIKOSKI
Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta tekevien organisaatioiden vastaavista. Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon johtaminen ovat täsmentyneet yliopistoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu organisaation tärkeimmäksi pääomaksi, voidaan asiakkuuksia johtamalla ja huomioimalla asiakkaiden tarpeet päästä totuttua parempaan tulokseen.

Miksi yliopistoissa tarvitaan asiakkuuksien johtamista?

Asiakkuuden johtamisen taustalla on asiakkuudenhallinta, joka on tapa lisätä ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja tavoista toimia. Asiakkuuksien johtaminen on tarpeellista, jotta yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden sijaan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä voitaisiin suunnata, suunnitella, toteuttaa ja arvioida systemaattisesti monitoimijaisessa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä. Tasapainoilu tutkimuksen, koulutuksen, ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rajapinnoilla vaatii uudenlaisia toimintatapoja eri toimijoiden tarpeiden tunnistamiseksi ja avoimen yhteiskehittämisen tueksi. Yliopiston asiakkuuksien johtamisen mallin tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuuksia ja vahvistaa ekosysteemejä, joissa osaamista yhdistellään tarkoituksenmukaisella, uutta arvoa luovalla tavalla tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa alkaen tarpeiden tunnistamisesta, tavoitteista ja yhteistyömuotojen sopimisesta tulosten nopeaan levittämiseen ja hyödyntämiseen.

Yliopiston asiakaskohderyhmät ovat pirstaloituneet ja samalla monialaistuneet. Asiakaskantaan vaikuttaa se, että yhä useammalla alalla halutaan mm. kehittää, testata ja kokeilla materiaalitehokkuutta tai uutta teknologiaa teknologiaosaajien kanssa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa