6Aika kokoaa kaupunkikehittämisen asiantuntijat suurista kaupungeista saman pöydän ääreen

TEKSTI: JOHANNA LYYTIKÄINEN
6Aika-strategiassa kuusi suurinta kaupunkia (Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen kaupunkien kehittämisessä. Satojen asiantuntijoiden joukko on yhdessä ratkonut kaupunkien kestävyyteen liittyviä haasteita jo noin 50 projektissa viiden vuoden ajan.

 

Projektit ovat kattaneet monipuolisesti erilaisia teemoja rakennetun ympäristön kehittämisestä oppimiseen, työllisyyteen, kiertotalouteen ja hyvinvointiin. Olennaisinta on kuitenkin ehkä ollut tekemisen tapa. Teemasta riippumatta kaikki projektit pyrkivät ratkomaan haasteita kaupunkilaisten ja muiden asiakkaiden, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Projektit vastaavat yhdessä kysymykseen, millaisia kyvykkyyksiä ja rooleja kaupunkiyhteisössä on ja millaisia pitäisi olla, jotta kaupungit voivat kasvaa ja kehittyä kestävästi jatkossakin.

Kaupungit kokeilualustoina

Viisaus asuu harvemmin vain virkamiehissä. Suuret yhteiskunnalliset haasteet vaativat uudenlaista ajattelua ja rohkeita ratkaisuja, joissa yrityksillä on suuri rooli. Julkisten hankintojen kehittämisellä päästään kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen asti. Mitä jos kaupungit ja yritykset pyrkisivät yhdessä, tasaveroisina kumppaneina ratkomaan asiakkaiden haasteita yhdessä puhtaalta pöydältä?

6Aika pyrkii edistämään juuri tällaista ajattelua ja toimintaa. Kokeiluilla ja piloteilla on tässä suuri rooli. Kaupungit tarjoavat kehitysympäristön kokeiluille. Kokeilla voivat niin yritykset, tutkimus- ja oppilaitokset kuin kuntalaiset. Kokeilujen tarkoituksena on testata tietyn tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin tai teknologian soveltuvuutta tiettyyn toimintaympäristöön ja asiakkaiden tarpeisiin.

Kokeilut voivat johtaa kaupungin hankintaan jossain vaiheessa. Se ei kuitenkaan ole kehittämisympäristöjen perimmäinen tavoite. Yhtä lailla kaupunki voi tukea yrityksen kehitystyötä silloinkin, kun kehittyvä palvelu toimii jatkossa markkinaehtoisesti. Olennaista yrityksen saaman hyödyn lisäksi on, että kaupunki saa kokeilusta tietoa, miten kehittää toimintaansa. Esimerkiksi markkinaehtoisen liikkumisen palvelun kehittäminen voi edellyttää erilaisia lupia tai uudenlaisia pysäköintiratkaisuja, jotka edellyttävät panostusta kaupungilta. Asukkaat osallistuvat kokeiluihin ja hyötyvät tästä yhteistyöstä paremman palvelutarjonnan kautta.

Konkreettisena esimerkkinä: Nuuksion saavutettavuutta on ratkottu Espoo Marketingin, yritysten ja VTT:n kesken. Haasteena on kansallispuiston saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla ja ainakin osin siitä johtuva Haukkalammen pysäköintialueen ruuhkautuminen erityisesti viikonloppuisin. Parkkihaukka-palvelun kautta voi alueelle suuntaava katsoa reaaliaikaisesti verkosta, mikä on eri paikoitusalueiden varaustilanne. Nuuksioon.fi-sivusto auttaa vaellusreittien suunnittelussa ja kertoo julkisesta liikenteestä ja muista palveluista Nuuksiossa. Haltialta on kokeiltu sukkulabussia Haukkajärvelle. Osa kokeiluista jää elämään hankkeen jälkeen ja ne ovat tuottaneet paljon tietoa alueen yrityksille ja kaupungille siitä, mihin suuntaan palvelutarjontaa pitäisi kehittää.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa