Maapolitiikan avoimuus ja hyväksyttävyys – tutkimustuloksia Suomen kunnista

TEKSTI: TUULIA PUUSTINEN, PAULIINA KRIGSHOLM, TEA LÖNNROTH, HEIDI FALKENBACH JA ARI EKROOS
Valtioneuvoston kanslian tutkimustoiminnan rahoittaman, Aalto-yliopiston yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa toteuttaman “Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus: Keinot, vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys”- tutkimushankkeen keskeisimpiä tuloksia on esitelty tämän numeron sivuilla 4–7. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin tutkimuksen tuloksista ja havainnoista maapolitiikan avoimuuteen, tasapuolisuuteen sekä hyväksyttävyyteen liittyen.

Avaamme ensin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja teoreettisen taustan hyväksyttävyyden tarkastelulle. Tämän jälkeen esittelemme keskeisimmät tulokset aineistoon perustuen. Lopuksi palaamme vielä teoriaan ja pohdimme, miten maapolitiikan hyväksyttävyyttä voisi tutkimuksen tulosten perusteella parantaa. Aineiston perusteella tunnistetut keinot maapolitiikan avoimuuden, ennakoitavuuden ja tasapuolisuuden parantamiseksi on esitelty taulukossa 2.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa