Kaavoittajan ja teollisuuden yhteistyöllä edullisempia ja laadukkaampia pientaloalueita

TEKSTI: JORAN HASENSON, HEIKKI LAHTINEN JA KIMMO RAUTIAINEN

Nykyisin pientalot toteutetaan yhä valmiimpina ja ammattimaisempina kokonaisuuksina kasvukeskuksiin. Pientaloteollisuus on halukas syventämään yhteistyötä kaavoittajien kanssa entistä toimivampien yhdyskuntien rakentamiseksi.

Pientalorakentaminen painottuu muun asuntorakentamisen lailla suurimpiin kaupunkeihin, niiden kehysalueisiin ja maakuntakeskusksiin. Oheisessa kuvaajassa on kunnat, joissa on haettu eniten rakennuslupia pientaloasunnoille, eli omakotitalo-, paritalo- ja rivitaloasunnoille. Nämä 25 kuntaa kattavat 63 % koko maan rakennuskuvista.

Pientalorakentaminen painottuu kasvualueille

Ylivoimaisesti eniten rakennuslupia on haettu Espoossa, jonka lupamäärä kattaa noin 10 % koko maan pientaloasuntojen rakennusluvista.

Pientalorakentamisen painottumien kasvualueille lisää tarvetta kaavoittajien ja talovalmistajien vuoropuhelulle. Tiiviimmässä rakentamisessa tontit ovat pienempiä ja naapuritalot lähempänä, mikä pitää ottaa talojen suunnittelussa huomioon. Kun talot sijoitetaan sopivasti pienille vierekkäisille tonteille, voidaan rakennusten järkevällä sijoittelulla saada esimerkiksi paloturvallisuuden kannalta riittävät etäisyydet, jolloin vältytään kustannuksia lisäävistä palomuureilta. Lisäksi esimerkiksi ikkunoiden suuntaukseen vaikuttaa naapuritontilla tehtävät ratkaisut.

Vaikka taloteollisuus on vuosia perustunut valmistaloihin, varsinkin tiiviit alueet suunnitellaan lähes poikkeuksetta alueella toimivien arkkitehtien toimesta ja talotehtaat räätälöivät tuotteensa juuri kyseiselle tontille sopivaksi. Näin alueen pientalot ovat aina alueelle arkkitehtonisesti hyvin sopivia, mutta talotehtaiden osaamisen hyödyntäminen mahdollistaa vakiokomponenttien käytön rakentamisessa, millä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ulkonäön siitä kärsimättä. Muuntelemattomia valmistaloja ei nykyään rakenneta juuri millekään tiiviille pientaloalueelle, vaan ne ovat aina yksilöllisiä tuotteita, joissa huomioidaan niin kaavoittajien kuin asukkaidenkin toiveet.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa