Miten käy kiinteistöinsinöörin?

TEKSTI: HEIKKI KAIKKONEN
Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ­annetun lain (453/2002) ­mukaisesti KTJ:n ­perustamisesta, hallinnosta, ­ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja ­järjestelmän ­kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos (MML). Kiinteistötoimitusten ja muiden viranomaispäätösten osalta merkittäviä ­ylläpitokumppaneita on 71 kiinteistö­rekisterinpitäjänä toimivaa kuntaa (2022) sekä eräät muut viranomaistahot. Kunnat tuottavat vuosittain ­kiinteistörekisterin rekisteritapahtumista n. 14–16 % ja MML n. 84–86 %.

Kiinteistörekisterin ylläpitoon kuuluu keskeisenä henkilönä kiinteistöinsinööri, mistä on säädetty laissa kunnan kiinteistöinsinööristä (557/1995). Edellä mainitussa laissa mainitusta koulutuksesta nykyisin vastaava yliopisto on kansainvälistymispaineen myötä joutunut pääosin hylkäämään perinteisen suomalaisen sekä suomen- ja ruotsinkielisen maanmittarin koulutuksen. Suomalaisen juridiikan opetus tapahtuu luonnollisesti kotimaisilla kielillä, mutta niitä puhuvien kansalaisten käytännön palveleminen englanninkielisten, asiaa osittain sivuavien oppikurssien jälkeen ilman kotimaisilla kielillä annettua substanssikoulutusta ja minkäänlaisia käytännön harjoituksia ei tunnu oikein luontevalta.

Mistä uusia kiinteistöinsinöörejä?

Asiaan tulisi saada korjaus mahdollisimman pian. Varsinkin kiinteistörekisteriä pitävät kunnat ovat jo nyt ongelmissa kiinteistöinsinöörien rekrytointien kanssa. Maanmittauslaitoksessa tilanne on toistaiseksi parempi ja se pystyy tarjoamaan kiinteistöinsinöörin palveluja myös kunnille.

Ratkaisumahdollisuuksia on ainakin kaksi. Ensimmäisenä voisi olla se, että Aalto-yliopisto tai jokin toinen yliopisto tai korkeakoulu ottaisi selvästi suomalaisen kiinteistöinsinöörin pätevyyteen tähtäävän koulutuksen opinto-ohjelmaansa. Toinen vaihtoehto on, että nykyisen lain vaatimuksia muutetaan siten, että tehtävään soveltuu yamk- tai amk-tutkinto ja riittävä kokemus. Edellä mainittuja tutkintoja myöntävät oppilaitokset pystyisivät varmaankin kehittämään koulutustaan vaadittavalla tavalla. Nykyisille yamk- ja amk-insinööreille voisi olla järjestettävissä täydennyskoulutus, jolla vaadittu pätevyys saavutetaan.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa