Kiinteistöalan maanmittariksi Metropoliasta

AUNE RUMMUKAINEN
Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistö­alan opetuksesta. Kiinteistö­tekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ­ammattikorkeakouluissa.

Metropoliassa maanmittareiden opetukseen kuuluu kiinteistötekniikkaan liittyen seuraavat opintojaksot: Kiinteistötekniikka 10 op, Kiinteistötoimitukset I 5 op, Kiinteistötoimitukset II 5 op, Arviointi- ja lunastustoimitukset 5 op, Arviointitekniikka 5 op ja Kiinteistöoikeus 5 op. Näitä opintojaksoja tukevat Maankäyttö ja yhteiskunta -opintojakso 5 op sekä Oikeusoppi 5 op.

Kiinteistötekniikassa opiskelijat perehtyvät kiinteistötietoihin, kiinteistöjärjestelmään ja kiinteistöalan viranomaisiin, tutustuvat kiinteistökauppaan, kiinteistöarviointiin, maankäytön suunnitteluun, rakennusjärjestyksiin, toimitusmenettelyyn, muutoksenhakuun ja toimituksissa tapahtuneiden virheiden korjaamiseen. Kiinteistötekniikan opintojakso tarjoaa perustan muille kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyville opintojaksoille. Kiinteistöoikeudessa opiskelu keskittyy sopimusoikeuteen, maanvuokraan ja muihin erityisiin oikeuksiin sekä kirjaamis­menettelyyn. Lisäksi perehdytään maankäytön lupiin, alueiden ja rakennusten suojeluun, kiinteistöverotukseen, naapuruussuhteisiin sekä julkisuus- ja eettisyyskysymyksiin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa